Tervetuloa!

Ajankohtaista:

Ota osaa menossa olevaan kilpailuun luomalla logo Lempeälle kasvatukselle!
Etsimme parasta ja kuvaavinta logoa Lempeälle kasvatukselle! 

Kilpailun säännöt

 • Kilpailun järjestäjä on Kiintymysvanhemmuusperheet ry
 • Kilpailuaika: 9.9.2019- 29.9.2019
 • Tulosten julkistus: Valittu logo ja suunnittelija julkistetaan yhdistyksen 10-vuotisjuhlassa 23.11.2019
 • Suunnittelukilpailu on kaikille avoin!

Kilpailutöiden arviointi ja käsittely
 • Eduksi katsotaan innovatiivisuus, selkeys ja viittaavuus Lempeään kasvatukseen.
 • KiVa ry:n hallitus valitsee voittajan.
 • Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja asiasta tiedotetaan vuosijuhlan jälkeen myös Kiintymysvanhemmuusperheet ry:n internetsivuilla, Facebook-sivuilla, Instagram- ja Twitter-tileillä.
 • Logossa voi näkyä myös yhdistyksen nykyinen logo ja/tai sen väritys.
 • Voittavan logon tekijä palkitaan kirjapalkinnolla.
Vaatimukset
 • Logon pitää toimia sähköisessä ja painetussa viestinnässä eri kokoisena.
 • Logossa tulee olla kuva, sekä selkeästi teksti Lempeä kasvatus.
 • Logon on oltava sähköisessä muodossa.
Osallistumisoikeus ja ohjeet

 • Kukin suunnittelija voi osallistua enintään kahdella (2) logosuunnitelmalla. Tiedosto tulee nimetä niin, että siitä käy ilmi suunnittelijan nimi sekä työn numero (esim. etunimi.sukunimi.työnnumero.png).
 • Osallistuja vastaa siitä, että hänen lähettämänsä materiaali ei ole loukkaavaa ja se noudattaa sisällöltään hyvää tapaa ja lakia.
 • Kilpailija vakuuttaa, että hänellä on oikeudet tunnuksen käyttämiseen kilpailutyönä näiden sääntöjen mukaisesti sekä oikeus luovuttaa näiden sääntöjen edellyttämät oikeudet Kiintymysvanhemmuusperheet ry:lle.

Kilpailutöiden toimitus
 • 29.9.2019 mennessä toimitetut logoehdotukset osallistuvat kilpailuun. Kilpailutyöt toimitetaan osoitteeseen info (at) kiintymysvanhemmuus.fi.
 • Kilpailutöihin tulee liittää tekijän/tekijöiden nimimerkit ja yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite).
 • Kilpailutöitä ei palauteta.
 • Vain sähköpostilla määräaikaan mennessä lähetetyt logoehdotukset osallistuvat kilpailuun.
 • Osallistujan ollessa alaikäinen: Huoltaja vahvistaa alaikäisen osallistumisen kilpailuun. Muistakaa liittää huoltajan nimi yhteystietoihin.
Tekijänoikeudet ja logon käyttöönotto
 • Voittaja sitoutuu siirtämään kaikki tekijänoikeudet Kiintymysvanhemmuusperheet ry:lle ilman erillistä korvausta. Kaikkien muiden kilpailutöiden osalta tekijänoikeus säilyy tekijällä.
 • Kiintymysvanhemmuusperheet ry:llä on oikeus tehdä logoon muutoksia esimerkiksi  värityksen suhteen. Voittajalla ei ole oikeutta luovuttaa kilpailuun lähetettyihin kuviin ja piirroksiin liittyviä oikeuksia muille kuin Kiintymysvanhemmuusperheet ry:lle.
 • Voittajalla säilyy oikeus käyttää voittajajakilpailutyötä omassa portfoliossaan.
 • Kilpailun järjestäjä varaa oikeuden olla ottamatta käyttöön voittanutta ehdotusta.
 • Kilpailua koskeviin kysymyksiin vastataan osoitteessa info (at) kiintymysvanhemmuusperheet.fi.

Onnea kilpailuun!


Kiintymysvanhemmuusperheet ry on yhdistys lapsentahtisesta ja lempeästä kasvatuksesta kiinnostuneille. Yhdistyksen pyrkimys on tarjota kohtaamismahdollisuuksia ja toimia vertaistukialustana vanhemmille sekä jakaa tietoa lempeästä vauvanhoidosta ja rakentavasta vuorovaikutuksesta isompien lasten kanssa.

logoblack

Kiintymysvanhemmuudella tarkoitetaan vauvojen ja lasten hoitofilosofiaa, jossa keskiössä on lapsen tarpeiden tunnistaminen ja niihin vastaaminen ihmiselle lajityypillisellä tavalla. Perusoletuksena on, että lapset ovat synnynnäisesti sosiaalisia ja halukkaita yhteistyöhön, ja tarkoitusperiltään pohjimmiltaan hyviä. Kiintymysvanhemmuus on lapsen tunteiden ja ajatusten kunnioittamista ja pyrkimystä ymmärtää lasta kokonaisvaltaisesti.

Yhdistys haluaa jakaa tietoa vauvan- ja lapsenhoitotavoista, joilla pystytään tukemaan turvallisen kiintymyssuhteen muodostumista sekä lisäämään lapsen ja sitä kautta koko perheen hyvinvointia. Tukea vanhemmuuteen -osio tarjoaa konkreettisia esimerkkejä tavoista vauvan kanssa toimimiseen. Nämä tavat eivät määrittele kiintymysvanhemmuutta, vaan ovat ainoastaan hyödyllisiksi havaittuja keinoja, joista perheet eivät välttämättä muuta kautta saisi tietoa. Kiintymysvanhemmuudessa onkin kyse ennen kaikkea perusasenteesta lasta kohtaan, ei vain ulospäin näkyvistä toimintatavoista.

photo-1469131792215-9c8aaff71393

Lempeä kasvatus on KiVa ry:n lanseeraama nimitys kiintymysvanhemmuudelle isompien lasten kasvatuksessa. Siinä keskiössä ovat lapsen ymmärtäminen, kunnioittaminen, empaattisuus ja rakentavat vuorovaikutustaidot.

Vanhemman rooli on olla aito, tunteva ja toimiva ihminen, joka näyttää lapselle, kuinka omia tarpeita ja tunteita voi ilmaista hyväksyttävästi ja rakentavasti. Aikuinen antaa myös mallin siitä, kuinka ristiriitatilanteissa pyritään etsimään ratkaisua rauhanomaisesti neuvotellen. Rakentavalla vuorovaikutuksella pyritään saavuttamaan aikuisen ja lapsen kesken sellainen luottamus, jossa kumpikin kokee tulevansa huomatuksi ja kuulluksi. Tällöin molemminpuolisesta joustamisesta tulee luonteva osa kanssakäymistä. Jokainen voi myös luottaa siihen, että kun kunnioittaa toisen rajoja, myös omat rajat tulevat kunnioitetuiksi.

Tukea vanhemmuuteen -osio tarjoaa neuvoja ja keinoja myös vanhemman lapsen kanssa toimimiseen. Lisää vinkkejä saa kirjaesittelyistä, blogista, usein kysytyistä kysymyksistä sekä Katri Pääkkö-Matilaisen kirjasta: Kiintymysvanhemmuus – lapsen tarpeet ja niihin vastaaminen.

Yhdistys tarjoaa virtuaalitukea Facebookissa ja järjestää myös muutaman valtakunnallisen tapahtuman vuodessa. Paikallistoimintaakin on jo 14 paikkakunnalla. Tule mukaan!