Kirjaesittely: Rauhallinen vanhempi, onnelliset sisarukset

Laura Markham: Peaceful Parent, Happy Siblings

Laura Markhamin kirjassa käsitellään sitä, miten vanhemman oma käytös (vanhempi toiminnallaan) voi vaikuttaa lapsen käytökseen ja sisarussuhteisiin. Kirja antaa paljon käytännön vinkkejä sekä havainnollistavia esimerkkejä. Kirja on jaettu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa avataan kevyesti rauhallisen vanhemmuuden periaatteita (joita käsitellään syvemmin Markhamin ensimmäisessä kirjassa “Peaceful parent, happy kid”). Toisessa osassa käsitellään sitä, miten sisaruksia voi tukea ja kannustaa toimimaan rauhallisemmin keskenään. Kolmannessa osassa käsitellään vanhemman mahdollisuuksia varautua uuden sisaruksen tuloon jo raskausaikana sekä miten ensimmäinen vuosi uuden sisaruksen kanssa sujuisi paremmin.

Jatka lukemista ”Kirjaesittely: Rauhallinen vanhempi, onnelliset sisarukset”

Kirjaesittely: Tulistuva lapsi

Tulistuva lapsi on yhdysvaltalaisen psykologi Ross. W. Greenen kirjoittama kirja, joka käsittelee helposti turhautuvien ja joustamattomien lasten kasvatusta. Kirjassa pyritään lisäämään ymmärrystä niitä lapsia kohtaan, jotka saattavat käyttäytyä silmiinpistävästi, saaden raivokohtauksia ja olemalla tottelemattomia ja uhmakkaita verbaalisesti tai fyysisesti. Ross Greene kutsuu heitä tulistuviksi lapsiksi.

Jatka lukemista ”Kirjaesittely: Tulistuva lapsi”

Kirjaesittely: Tunne lukkosi – vapaudu tunteiden vallasta

Tämä teos ei ole suoranaisesti opas vanhemmuuteen, mutta päätin kirjoittaa siitä silti esittelyn tälle sivustolle, koska teoksessa esitellään erään humanistisen psykologisen koulukunnan – skeematerapian – kiintymyssuhdeteoriaan pohjautuvia olennaisia väittämiä vanhemmuudesta ja vanhempien toiminnan vaikutuksesta ihmisen psyykeen ja myöhempään elämään. Jatka lukemista ”Kirjaesittely: Tunne lukkosi – vapaudu tunteiden vallasta”

Kirjaesittely: Kuningasvuosi – Leikin kulta-aika

Kuningasvuosi on vuonna 2009 ilmestynyt artikkelikokoelma, joka on koottu puheenvuoroksi lapsuuden ja erityisesti leikin merkityksestä osana keskustelua, jota ilmestymisen aikoihin käytiin muun muassa koulun aloittamisiästä ja esikoulusta. Erityistarkastelussa onkin esikouluvuosi-viimeinen vapaan leikin vuosi ennen koulun aloittamista. Artikkelien kirjoittajana on varhaiskasvattajia, opettajia, kasvatustieteilijöitä, lääkäreitä ja aivotutkijoita, tunnetuimpana nimenä lastenpsykiatri Jari Sinkkonen. Näkökulmina valaistaan muun muassa tuoreinta aivotutkimusta lapsen aivojen kehityksestä, ruohonjuuri tason kokemuksia päiväkotiopettajilta ja koulukypsyystutkimuksia tekevältä lääkäriltä ja kansainvälisten kokemusten ja oppimistulosten vertailua eri maista ja eri koulualoittamisiästä. Artikkelien tieteellisyyden aste vaihtelee: osa on enemmän filosofista pohdiskelua arkikokemusten pohjalta ja osa taas tieteellisten tutkimusten referointia, joten lähdekriittinen kannattaa lukijan olla.

Jatka lukemista ”Kirjaesittely: Kuningasvuosi – Leikin kulta-aika”

Kirjaesittely: Varo varo varo! Irti ylisuojelevasta kasvatuksesta

Turvallisuusajattelun läpäisemässä kulttuurissamme vanhempien keskeiseksi tehtäväksi on noussut huolehtia lastemme turvallisuudesta varoittelemalla heitä, huolehtimalla heidän käyttävän monenlaisia turvavälineitä ja jatkuvasti kieltämällä heitä tekemästä haluamiaan asioita. Tämä on vanhemmille ja lasten kanssa työskenteleville raskasta, lapsille lannistavaa ja tuotevalmistajille ja -markkinoijille unelmabisnes.

Jatka lukemista ”Kirjaesittely: Varo varo varo! Irti ylisuojelevasta kasvatuksesta”

Kirjaesittely: Kuuntele lastasi

Kuuntele lastasi on italialaisen psykoterapeutti Piero Ferruccin hyvin henkilökohtaisen arjen tarkkailun ja filosofisen pohdiskelun tulos, jonka pohjimmainen viesti on: vanhempi, pysähdy tarkkailemaan lastasi ja oppimaan häneltä asennetta elämää, maailmaa ja ihmisiä kohtaan ja anna lasten tuoda elämääsi uutta sisältöä ja pontta henkilökohtaiseen kehitykseesi.

Jatka lukemista ”Kirjaesittely: Kuuntele lastasi”

Kirjaesittely: Kiukkukirja – aggressiokasvattajan käsikirja vauvasta kouluikään

Suositeltavaa luettavaa! Teos jakantuu kolmeen osaan: ensimmäisissä luvuissa käydään läpi perusasioita siitä, mitä aggressio on ja miten se eroaa aggressiivisesta käytöksestä, viidennessä luvussa kuvataan lapsen kehityshaasteita eri iässä aggression ja sen myötä mahdollistuvan itsenäistymiskehityksen näkökulmasta ja kuudennessa tulee monipuolinen paketti erilaisia vinkkejä kiukkuisen arjen helpottamiseen. Kirja sisältää myös lukuvinkkiluettelon, jossa on myös lastenkirjoja, joiden kautta kiukkuaihetta voi nostaa rakenta vaan keskusteluun lapsen kanssa silloin, kun lapsi on rauhallinen ja vastaanottavainen.
Jatka lukemista ”Kirjaesittely: Kiukkukirja – aggressiokasvattajan käsikirja vauvasta kouluikään”

Kirjaesittely: Temperamentti – ihmisen yksilöllisyys

Liisa Keltikangas-Järvinen on tunnettu suomalainen psykologi ja kokeellisen persoonallisuustutkimuksen uranuurtaja, joka tunnetaan erityisesti temperamentin tutkimuksista. Hänen kirjansa “Temperamentti – ihmisen yksilöllisyys” selittää mikä temperamentti on ja mikä sen merkitys on etenkin lapsuudessa. Kirjan avulla vanhempien on mahdollista tunnistaa lapsen yksilölliset rakenteet ja hyväksyä ne. Jatka lukemista ”Kirjaesittely: Temperamentti – ihmisen yksilöllisyys”

Kirjaesittely: Rakentava ja myötäelävä vuorovaikutus

Rosenberg kuvaa kirjassaan vuorovaikutusmallin, jonka avulla ristiriitatilanteissa pystytään säilyttämään lämmin empaattinen yhteys osapuolten välillä, eikä ajauduta tuomitsemiseen tai syyttelyyn. Ennen kuin aloitan varsinaisen kirjaesittelyn, pohdin, miten kuvattu vuorovaikutusmalli suhtautuu vanhempi-lapsi -suhteeseen. Jatka lukemista ”Kirjaesittely: Rakentava ja myötäelävä vuorovaikutus”

Kirjaesittely: Toimiva perhe

Tämä kirjoitus on tiivistelmä laajemmasta kirjaesittelystä, jonka voi ladata tästä.

Toimiva perhe -kirjan aiempi painos on nimeltään Viisaat vanhemmat. Kirjassaan Gordon kuvaa sitä, miten moni ihminen lapsen saatuaan ottaa harteilleen ”vanhemman rooliin”, he alkavat käyttäytyä tietyllä tavalla, siten kuin uskovat kunnon vanhemman käyttäytyvän. Heidän pitää mielestään olla aina johdonmukaisia, olla loputtoman hyväksyviä ja suvaitsevaisia, sivuuttaa henkilökohtaiset tarpeensa ja uhrautua lastensa vuoksi. Oman inhimillisyytensä unohtaminen on kuitenkin ensimmäinen paha virhe, sillä lapset osaavat arvostaa aitoutta ja inhimillisyyttä. Ei tarvitse olla johdonmukainen ollakseen toimiva vanhempi. On ehdottoman tärkeää että opit tuntemaan mitä todella tunnet. Jatka lukemista ”Kirjaesittely: Toimiva perhe”

Page 1 of 2
1 2