Kirjaesittely: Viisas lapsesi

Jesper Juul kuvaa perinteistä kasvatusajattelua virheellisenä, koska siinä lapsi nähdään jonkinlaisena potentiaalisena puoli-ihmisenä, johon aikuisen tulee vaikuttaa ja vasta tiettyyn ikään päästessään häntä voitaisiin pitää tasa-arvoisena. Erilaisilla ”kasvatusmenetelmillä” on erilaisia ideologisia sisältöjä, mutta emme ole kyseenalaistaneet itse lähtökohtaa. Perinteisessä ajattelumallissa rankaiseminen koetaan hyväksi ja oikeutetuksi, koska ”se tehoaa”.  Lyhytaikaisten näennäisvaikutusten sijaan tulisi kuitenkin ottaa huomioon tekojen pitkäaikaisvaikutukset: ei riitä, että jokin ”tehoaa”, on mietittävä miksi se tehoaa, miten se tehoaa. Jatka lukemista ”Kirjaesittely: Viisas lapsesi”

Kirjaesittely: Unconditional parenting

Kirjan ydinviestin voisi tiivistää näin: Lapsen ei tarvitse ansaita rakkauttamme! Alfie Kohn käy kirjassaan systemaattisesti läpi perinteisen kasvatuskulttuurimme keinot – rangaistukset, palkitsemisen, uhkailun, kiristyksen, lahjonnan – ja kritisoi niitä sekä tieteelliseen tutkimukseen että arkikokemuksiin pohjaten. Hän nimittää yleistä lasten kasvatustapaamme ehdollisen rakkauden antamiseksi – lapselle viestitetään tiedostamattakin, että hän kelpaa ja ansaitsee rakkautemme vain, jos käyttäytyy haluamallamme tavalla. Kirjansa loppupuoliskossa Kohn tarjoaa tilalle lempeämpiä keinoja, jotka toivottavasti välittävät lapselle viestin, että häntä rakastetaan ehdoitta. Näiden keinojen ytimessä on lapsen kanssa keskusteleminen – hänen kuunteleminen, ymmärtäminen, kunnioittaminen ja hänen mielipiteensä huomioon ottaminen. Jatka lukemista ”Kirjaesittely: Unconditional parenting”

Kirjaesittely: Baby-Led Weaning

Gill Rapley ja Tracey Murkett: Baby-Led Weaning (Experiment LLC, 2010)

Baby-Led Weaning perustuu käsitykseen, että vauvat ovat täysin kykeneväisiä itse ruokkimaan itsensä, alkaen lapsentahtisesta imetyksestä ja jatkaen lapsentahtisella sormin syömisellä. Aikuisen ei tarvitse auttaa lasta ottamaan ruokaa käsiinsä, ei työntää sitä hänelle suuhun eikä määritellä, milloin lapsi on kylläinen. Terve, normaalisti kehittynyt lapsi pystyy tekemään tuon kaiken itse, kun on siihen valmis ja halukas. Jatka lukemista ”Kirjaesittely: Baby-Led Weaning”

Kirjaesittely: How to talk so kids will listen and listen so kids will talk

Tämän alun perin Yhdysvalloissa jo vuonna 1980 ilmestyneen klassikon ydinidea on, että aidosti kunnioittava ja kaikkien perheenjäsenten tunteet ja mielipiteen huomioonottava keskustelukulttuuri on hyvinvoivan perheen perusta. Kirja antaa sarjakuvin höystettyjä, konkreettisia sanavalintaehdotuksia tyypillisiin lapsiperheen kommunikaatiotilanteisiin. Kirjan luvuissa käsitellään muun muassa tunnereaktioihin reagoimista, kotitöihin ja muun yhteiseen toimintaan houkuttelua, vaihtoehtoja rangaistuksille ja palkitsemiselle, autonomiaan rohkaisua sekä vapauttamista rooleista. Jatka lukemista ”Kirjaesittely: How to talk so kids will listen and listen so kids will talk”

Kirjaesittely: Joutilaat vanhemmat

Aiemmin mm. ”Joutilaisuuden ylistys” -teoksen kirjoittanut Tom Hodgkinson on 2009 ilmestyneessä teoksessaan päättänyt ystäviensä suureksi naurunaiheeksi kirjoittaa kirjan lasten kasvatuksesta. Hän ei missään tapauksessa pyri olemaan guru, joka neuvoo kuinka itse kunkin perheen pitäisi lapsia hoitaa ja hän nimenomaisesti kertoo vältelleensä lähdemateriaalia etsiessään kaikkea nykypäivän tieteellistä tutkimusta ja mukatieteellisiä lastenhoito-oppaita. Sen sijaan hän taustalähteinään viittaa muun muassa valistusfilosofi John Locken ja Jean-Jacques Rousseau’n kasvatusta koskeviin kirjoihin ja D.H. Lawrencen vuonna 1918 kirjoittamaan kasvatusoppaaseen. Lopputulos on varsin raikas, epämuodollinen ja ennen kaikkea hauska kokoelma nykypäivän lasten elämäntapoja kyseenalaistavia huomioita. Ydinviesti on yksinkertainen: jätä lapset rauhaan. Jatka lukemista ”Kirjaesittely: Joutilaat vanhemmat”

Kirjaesittely: Luonnollinen lapsuus

Evoluutiobiologi Tiina Kaitaniemen kirja on pyrkimys hahmottaa sitä, miten lajimme tyypillisesti synnyttää ja hoitaa vauvoja sekä miten vanhemmuus ja perhe muotoutuu ja miten yhteisö ja sukulaissiteet vaikuttavat siihen. Evoluutiobiologian lähtöoletusten mukaisesti kirjan lähteenä on käytetty sekä tutkimuksia toisista kädellislajeista, tutkimuksia fossiileista ja arkeologisista löydöistä että tutkimuksia laajasti nykyisistä eri ihmispopulaatioista, erityisesti keräilijä-metsästäjä-kansoista. Lähtöoletuksena on, että ihminen pyrkii geeniensä ohjaamana lisääntymismenestykseen ja vuosimiljoonien kuluessa nykyiseen olemukseemme ja toimintaamme vaikuttaa se, millaisia valintoja tehneet edeltäjämme ovat säilyneet parhaiten hengissä ja lisääntyneet eniten. Jatka lukemista ”Kirjaesittely: Luonnollinen lapsuus”

Kirjaesittely: The continuum concept – In search of happiness lost

Meidän kulttuurissamme järkeä ja “älykkyyttä” arvostetaan jo siinä määrin enemmän kuin vaistoja ja tunteita, että siitä on haittaa. Synnynnäinen tunteemme siitä mikä on meille hyväksi on heikentynyt niin, että olemme hädin tuskin tietoisia vaistoistamme, emmekämerota alkuperäistä tunnetta kirjaopin värittämästä tunteesta. Liedloffin mukaan on kuitenkin edelleen mahdollista löytää tie takaisin, oppia arvostamaan tunteitaan ja luottamaan vaistoihinsa.
Jatka lukemista ”Kirjaesittely: The continuum concept – In search of happiness lost”

Page 2 of 2
1 2