Kirjaesittely: Simppeliä sormiruokailua

Pääsin tutustumaan Marjut Ollilan kirjoittamaan sormiruokailukirjaan “Simppeliä sormiruokailua”. Kirja on visuaalisesti miellyttävä, helppolukuinen ja loogisesti etenevä. Tähän on myös helppo palata ja etsiä haluamaansa tietoa myöhemmin. Ollila kirjoittaa lempeästi ja kannustavasti, välillä kieli poskella. Kirja on hyvin helposti lähestyttävä, ilman minkäänlaista vastakkainasettelua tai arvostelua. Todellinen hyvänmielen opus.
Jatka lukemista “Kirjaesittely: Simppeliä sormiruokailua”

Esittely: Jukka Hukka -tunnekortit

Testaajat 4 eri sisaruskatrasta 2,5v, 3v, 2×3,5v, 2x5v ja 6v.

Jukka Hukka tunnekortit ovat osa PS-kustannuksen julkaisemaa Avril McDonaldin luomaa Jukka Hukka -sarjaa, johon kuuluu korttien lisäksi viisi tunteita käsittelevää kirjaa.

Korteissa on 12 tunnetta: ilo,rakkaus, suru, viha, hämmästys, pelko, ulkopuolisuus, epäreiluus, reiluus, huolestuneisuus, yksinäisyys ja ylpeys sekä ohjeet korttien käyttöön.
Jatka lukemista “Esittely: Jukka Hukka -tunnekortit”

Kirjaesittely: Tunteiden kirjasto

Kirjaesittely ja lukukokemus kolme(ja puoli)vuotiaan kanssa

Tunteiden kirjasto alkoi viime vuoden lopulla pompahtelemaan sosiaalisessa mediassa uutisvirtaani ja kiinnitin huomiota kirjan kauniiseen ulkoasuun. En ollut kääntänyt kirjasta vielä ensimmäistäkään sivua, saati pidellyt sitä käsissäni aiemmin, kun olin jo useammalle tutulleni hehkuttanut kirjan markkinoille tuloa. Tiesin kirjan sisältävän kauniita eläinkuvia ja käsittelevän tunteita, mutta sen enempää en ollut vielä teokseen perehtynyt.

Jatka lukemista “Kirjaesittely: Tunteiden kirjasto”

Kirjaesittely: Stressin säätely – Kehityksen, vuorovaikutuksen ja oppimisen ydin

Kirjan kirjoittajat: Nina Sajaniemi – neuropsykologian erikoispsykologi ja kehitysneuropsykologian dosentti
Eira Suhonen – filosofian tohtori ja erityisopettaja
Mari Nislin – kasvatustieteen maisteri ja erityisopettaja
Jukka E.Mäkelä – lääketieteen lisensiaatti

Stressin säätely – Kehityksen, vuorovaikutuksen ja oppimisen ydin on suomalaisten tutkijoiden kirjoittama poikkitieteellinen oppikirja stressinsäätelystä. Kirjan 213 sivua sisältää paljon tietoa  stressijärjestelmästämme, stressin säätelyn merkityksestä ja -mekanismeista. Aiheet on selitetty monipuolisesti ja perusteellisesti.

Jatka lukemista “Kirjaesittely: Stressin säätely – Kehityksen, vuorovaikutuksen ja oppimisen ydin”

Kirjaesittely: Mitä sä rageet? # Tunteita sikanolosta sairaan siistiin

Kirjailija: Anne-Mari Jääskinen, Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutuksen kehittäjä ja pääkouluttaja, tunne- ja taideterapiaohjaaja

Mitä sä rageet? on kirja tunteista ja niiden kanssa selviämisestä. Samaan sarjaan on julkaistu myös aikuisille ja kasvattajille tarkoitettu ”Mitä sä rageet? Lapsen ja nuoren tunnetaitojen tukeminen” -käsikirja, jonka avulla voi syventää tietoja ja taitoja nuorentunnetaitojen tukemisessa.

Kirja on tarkoitettu nuorille tunnetaito-oppaaksi. Se antaa tietoa tunteista ja niiden tarkoituksesta, sekä vinkkejä miten tunteiden kanssa on hyvä toimia. Kirjassa on runsaasti mielikuva- ja kehollisia harjoituksia tunteiden tiedostamiseen ja käsittelyyn liittyen. Jätin konkreettiset harjoitukset tästä esittelystä pois ja keskityin kirjoittamaan kirjan sisällöstä ja tunteista muuten.

Jatka lukemista “Kirjaesittely: Mitä sä rageet? # Tunteita sikanolosta sairaan siistiin”

Kirjaesittely: Tunnehetket

Tunnehetket on Jussi Korhosen suomennos alkuperäisteoksesta: Christina Núñez Pereira, Rafael R. Valcárcel: Emotionary- Say what you feel. Mainoksessa kirja lupautuu esittelemään miltä ujous tuntuu ja kuinka kauan viha kestää tai kertomaan onko raivosta hyötyä.  Kirja auttaa sinua tunnistamaan tunteita ja keskustelemaan niistä toisten kanssa. “Sen avulla voit oppia kanavoimaan tunteitasi niin, että pysyt omana itsenäsi etkä ajaudu tunteiden vietäväksi.” Paljon luvattu.

Jatka lukemista “Kirjaesittely: Tunnehetket”

Kirjaesittely: Rauhallinen vanhempi, onnelliset sisarukset

Laura Markham: Peaceful Parent, Happy Siblings

Laura Markhamin kirjassa käsitellään sitä, miten vanhemman oma käytös (vanhempi toiminnallaan) voi vaikuttaa lapsen käytökseen ja sisarussuhteisiin. Kirja antaa paljon käytännön vinkkejä sekä havainnollistavia esimerkkejä. Kirja on jaettu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa avataan kevyesti rauhallisen vanhemmuuden periaatteita (joita käsitellään syvemmin Markhamin ensimmäisessä kirjassa “Peaceful parent, happy kid”). Toisessa osassa käsitellään sitä, miten sisaruksia voi tukea ja kannustaa toimimaan rauhallisemmin keskenään. Kolmannessa osassa käsitellään vanhemman mahdollisuuksia varautua uuden sisaruksen tuloon jo raskausaikana sekä miten ensimmäinen vuosi uuden sisaruksen kanssa sujuisi paremmin.

Jatka lukemista “Kirjaesittely: Rauhallinen vanhempi, onnelliset sisarukset”

Kirjaesittely: Tulistuva lapsi

Tulistuva lapsi on yhdysvaltalaisen psykologi Ross. W. Greenen kirjoittama kirja, joka käsittelee helposti turhautuvien ja joustamattomien lasten kasvatusta. Kirjassa pyritään lisäämään ymmärrystä niitä lapsia kohtaan, jotka saattavat käyttäytyä silmiinpistävästi, saaden raivokohtauksia ja olemalla tottelemattomia ja uhmakkaita verbaalisesti tai fyysisesti. Ross Greene kutsuu heitä tulistuviksi lapsiksi.

Jatka lukemista “Kirjaesittely: Tulistuva lapsi”

Kirjaesittely: Tunne lukkosi – vapaudu tunteiden vallasta

Tämä teos ei ole suoranaisesti opas vanhemmuuteen, mutta päätin kirjoittaa siitä silti esittelyn tälle sivustolle, koska teoksessa esitellään erään humanistisen psykologisen koulukunnan – skeematerapian – kiintymyssuhdeteoriaan pohjautuvia olennaisia väittämiä vanhemmuudesta ja vanhempien toiminnan vaikutuksesta ihmisen psyykeen ja myöhempään elämään. Jatka lukemista “Kirjaesittely: Tunne lukkosi – vapaudu tunteiden vallasta”

Kirjaesittely: Kuningasvuosi – Leikin kulta-aika

Kuningasvuosi on vuonna 2009 ilmestynyt artikkelikokoelma, joka on koottu puheenvuoroksi lapsuuden ja erityisesti leikin merkityksestä osana keskustelua, jota ilmestymisen aikoihin käytiin muun muassa koulun aloittamisiästä ja esikoulusta. Erityistarkastelussa onkin esikouluvuosi-viimeinen vapaan leikin vuosi ennen koulun aloittamista. Artikkelien kirjoittajana on varhaiskasvattajia, opettajia, kasvatustieteilijöitä, lääkäreitä ja aivotutkijoita, tunnetuimpana nimenä lastenpsykiatri Jari Sinkkonen. Näkökulmina valaistaan muun muassa tuoreinta aivotutkimusta lapsen aivojen kehityksestä, ruohonjuuri tason kokemuksia päiväkotiopettajilta ja koulukypsyystutkimuksia tekevältä lääkäriltä ja kansainvälisten kokemusten ja oppimistulosten vertailua eri maista ja eri koulualoittamisiästä. Artikkelien tieteellisyyden aste vaihtelee: osa on enemmän filosofista pohdiskelua arkikokemusten pohjalta ja osa taas tieteellisten tutkimusten referointia, joten lähdekriittinen kannattaa lukijan olla.

Jatka lukemista “Kirjaesittely: Kuningasvuosi – Leikin kulta-aika”

Page 1 of 3
1 2 3