Kirjaesittely: Huomaa hetki perheessä

Elina Kauppila on kirjoittanut kirjan, joka on tämänhetkiseen kasvatuskeskusteluun tilattu. Rakentava ja lempeä vuorovaikutus kuuluu yhä useamman vanhemman tavoitteisiin, mutta suomalaisia oppaita siihen ei ole oikein ollut. Huomaa hetki perheessä on erityisen tärkeä teos useammasta syystä. Se selittää, miksi aikuisen tunne- ja vuorovaikutustaidot ovat erittäin merkittäviä lapsen kehityksen kannalta. Lisäksi se antaa konkreettisia ja ymmärrettäviä neuvoja taitojen kehittämiseen.

Jatka lukemista “Kirjaesittely: Huomaa hetki perheessä”

Kirjaesittely: Oma rakas supernapa

Teksti ja kuvitus: Ninka Reittu
Kustannus: Otava 2018

Kirjan päähenkilöinä ovat supersankarit, Iso ja minä-kertoja jonka tulkitsen Ison lapseksi. He ovat lähdössä rannalle ja lapsi kehuu Ison ihanaa mahaa ja toivoo itselleen samanlaista. Iso on epävarma onko maha kuitenkin liian iso mutta minä-kertojan mukaan maha on juuri sopiva. “Ison sylissä oli aina ihanan pehmeää ja lämmintä.” Kun luin tätä lapsille, niin tämä kohta sai heidät kommentoimaan hyväksyvästi kuinka ihana pehmeä ja lämmin syli onkaan. Mikä valloittava ajatus: kirjan aloitusaukeamalle kätketty kehotus halauksiin! Samalla alku tuo vanhemmalle mahdollisuuden olla haavoittuvainen ja kertoa olevansa myös epävarma välillä. Lopussa Iso ja minä ovat yhtä mieltä Ison mahan ihanuudesta ja halittavuudesta, mikä antaa vanhemmalle mahdollisuuden kehua itseään,  niinkuin Isokin kehuu pehmeää ja lämmintä, halittavaa mahaansa.
Jatka lukemista “Kirjaesittely: Oma rakas supernapa”

Kirjaesittely: Simppeliä sormiruokailua

Pääsin tutustumaan Marjut Ollilan kirjoittamaan sormiruokailukirjaan “Simppeliä sormiruokailua”. Kirja on visuaalisesti miellyttävä, helppolukuinen ja loogisesti etenevä. Tähän on myös helppo palata ja etsiä haluamaansa tietoa myöhemmin. Ollila kirjoittaa lempeästi ja kannustavasti, välillä kieli poskella. Kirja on hyvin helposti lähestyttävä, ilman minkäänlaista vastakkainasettelua tai arvostelua. Todellinen hyvänmielen opus.
Jatka lukemista “Kirjaesittely: Simppeliä sormiruokailua”

Esittely: Jukka Hukka -tunnekortit

Testaajat 4 eri sisaruskatrasta 2,5v, 3v, 2×3,5v, 2x5v ja 6v.

Jukka Hukka tunnekortit ovat osa PS-kustannuksen julkaisemaa Avril McDonaldin luomaa Jukka Hukka -sarjaa, johon kuuluu korttien lisäksi viisi tunteita käsittelevää kirjaa.

Korteissa on 12 tunnetta: ilo,rakkaus, suru, viha, hämmästys, pelko, ulkopuolisuus, epäreiluus, reiluus, huolestuneisuus, yksinäisyys ja ylpeys sekä ohjeet korttien käyttöön.
Jatka lukemista “Esittely: Jukka Hukka -tunnekortit”

Kirjaesittely: Tunteiden kirjasto

Kirjaesittely ja lukukokemus kolme(ja puoli)vuotiaan kanssa

Tunteiden kirjasto alkoi viime vuoden lopulla pompahtelemaan sosiaalisessa mediassa uutisvirtaani ja kiinnitin huomiota kirjan kauniiseen ulkoasuun. En ollut kääntänyt kirjasta vielä ensimmäistäkään sivua, saati pidellyt sitä käsissäni aiemmin, kun olin jo useammalle tutulleni hehkuttanut kirjan markkinoille tuloa. Tiesin kirjan sisältävän kauniita eläinkuvia ja käsittelevän tunteita, mutta sen enempää en ollut vielä teokseen perehtynyt.

Jatka lukemista “Kirjaesittely: Tunteiden kirjasto”

Kirjaesittely: Stressin säätely – Kehityksen, vuorovaikutuksen ja oppimisen ydin

Kirjan kirjoittajat: Nina Sajaniemi – neuropsykologian erikoispsykologi ja kehitysneuropsykologian dosentti
Eira Suhonen – filosofian tohtori ja erityisopettaja
Mari Nislin – kasvatustieteen maisteri ja erityisopettaja
Jukka E.Mäkelä – lääketieteen lisensiaatti

Stressin säätely – Kehityksen, vuorovaikutuksen ja oppimisen ydin on suomalaisten tutkijoiden kirjoittama poikkitieteellinen oppikirja stressinsäätelystä. Kirjan 213 sivua sisältää paljon tietoa  stressijärjestelmästämme, stressin säätelyn merkityksestä ja -mekanismeista. Aiheet on selitetty monipuolisesti ja perusteellisesti.

Jatka lukemista “Kirjaesittely: Stressin säätely – Kehityksen, vuorovaikutuksen ja oppimisen ydin”

Kirjaesittely: Mitä sä rageet? # Tunteita sikanolosta sairaan siistiin

Kirjailija: Anne-Mari Jääskinen, Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutuksen kehittäjä ja pääkouluttaja, tunne- ja taideterapiaohjaaja

Mitä sä rageet? on kirja tunteista ja niiden kanssa selviämisestä. Samaan sarjaan on julkaistu myös aikuisille ja kasvattajille tarkoitettu ”Mitä sä rageet? Lapsen ja nuoren tunnetaitojen tukeminen” -käsikirja, jonka avulla voi syventää tietoja ja taitoja nuorentunnetaitojen tukemisessa.

Kirja on tarkoitettu nuorille tunnetaito-oppaaksi. Se antaa tietoa tunteista ja niiden tarkoituksesta, sekä vinkkejä miten tunteiden kanssa on hyvä toimia. Kirjassa on runsaasti mielikuva- ja kehollisia harjoituksia tunteiden tiedostamiseen ja käsittelyyn liittyen. Jätin konkreettiset harjoitukset tästä esittelystä pois ja keskityin kirjoittamaan kirjan sisällöstä ja tunteista muuten.

Jatka lukemista “Kirjaesittely: Mitä sä rageet? # Tunteita sikanolosta sairaan siistiin”

Kirjaesittely: Tunnehetket

Tunnehetket on Jussi Korhosen suomennos alkuperäisteoksesta: Christina Núñez Pereira, Rafael R. Valcárcel: Emotionary- Say what you feel. Mainoksessa kirja lupautuu esittelemään miltä ujous tuntuu ja kuinka kauan viha kestää tai kertomaan onko raivosta hyötyä.  Kirja auttaa sinua tunnistamaan tunteita ja keskustelemaan niistä toisten kanssa. “Sen avulla voit oppia kanavoimaan tunteitasi niin, että pysyt omana itsenäsi etkä ajaudu tunteiden vietäväksi.” Paljon luvattu.

Jatka lukemista “Kirjaesittely: Tunnehetket”

Kirjaesittely: Rauhallinen vanhempi, onnelliset sisarukset

Laura Markham: Peaceful Parent, Happy Siblings

Laura Markhamin kirjassa käsitellään sitä, miten vanhemman oma käytös (vanhempi toiminnallaan) voi vaikuttaa lapsen käytökseen ja sisarussuhteisiin. Kirja antaa paljon käytännön vinkkejä sekä havainnollistavia esimerkkejä. Kirja on jaettu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa avataan kevyesti rauhallisen vanhemmuuden periaatteita (joita käsitellään syvemmin Markhamin ensimmäisessä kirjassa “Peaceful parent, happy kid”). Toisessa osassa käsitellään sitä, miten sisaruksia voi tukea ja kannustaa toimimaan rauhallisemmin keskenään. Kolmannessa osassa käsitellään vanhemman mahdollisuuksia varautua uuden sisaruksen tuloon jo raskausaikana sekä miten ensimmäinen vuosi uuden sisaruksen kanssa sujuisi paremmin.

Jatka lukemista “Kirjaesittely: Rauhallinen vanhempi, onnelliset sisarukset”

Kirjaesittely: Tulistuva lapsi

Tulistuva lapsi on yhdysvaltalaisen psykologi Ross. W. Greenen kirjoittama kirja, joka käsittelee helposti turhautuvien ja joustamattomien lasten kasvatusta. Kirjassa pyritään lisäämään ymmärrystä niitä lapsia kohtaan, jotka saattavat käyttäytyä silmiinpistävästi, saaden raivokohtauksia ja olemalla tottelemattomia ja uhmakkaita verbaalisesti tai fyysisesti. Ross Greene kutsuu heitä tulistuviksi lapsiksi.

Jatka lukemista “Kirjaesittely: Tulistuva lapsi”

Page 1 of 3
1 2 3