UKK: Mikä on kiintymyssuhdeteoria ja miten se liittyy kiintymysvanhemmuuteen?

Kiintymyssuhdeteoria (attachment theory) on John Bowlbyn kehittämä teoria, jonka avulla selitetään ihmisen taipumusta muodostaa voimakkaita tunnesiteitä muihin ihmisiin. Teoria selittää myös stressin ilmenemismuotoja, jotka aiheutuvat erokokemuksista ja menetyksistä. Teoriassa tietyt psykoanalyysin periaatteet yhdistyvät havaintoihin eläinten leimautumisesta. Täten teorian perusta liittyy sekä nimenomaan ihmisen tunnekokemuksiin että biologisiin, lajityypillisiin ja toisaalta myös nisäkäslajista riippumattomiin ominaisuuksiin.

Mary Ainsworth testasi teoriaa kokeellisesti, mikä antoi sille tieteellistä perustaa. Aiheesta on tehty paljon lisätutkimusta ja uusia ilmestyy koko ajan. Tutkijat ovat havainneet neljä erilaista kiintymyssuhdetyyppiä lapsen ja vanhemman välillä: turvallinen, välttelevä, ristiriitainen ja jäsentymätön. Tyypillisesti lapsella on yksi ensisijaisen kiintymyksen suhde. Yleensä tämä henkilö on äiti, mutta se voi olla kuka tahansa, joka kantaa vastuun lapsen hyvinvoinnista.

Kiintymysvanhemmuuden keskiössä ovat vauvan- ja lapsenhoitotavat, joilla tuetaan turvallisen kiintymyssuhteen muodostumista ja lisätään samalla lapsen ja sitä kautta koko perheen hyvinvointia. Varhaiset vuorovaikutus- ja kiintymyssuhteet ovat pohja kaikille myöhemmille ihmissuhteille, minkä vuoksi niiden muodostumista pidetään ensiarvoisen tärkeinä. Kiintymysvanhemmuus on yksi tapa tukea lapsen kiinnittymistä ja kiintymistä hoivaajiinsa sekä lajityypillisin keinoin että myös empaattisen ja rakentavan vuorovaikutuksen avulla.

Seuraava kysymys:
Onko pakko imettää, nukkua perhepedissä, vessahätäviestiä ja kantaa vauvaa liinassa?

Palaa UKK-sivulle

Share Button