Rekisteriseloste

Rekisteriseloste 1.2.2016, päivitetty 28.6.2017

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1. Rekisterinpitäjä:

Kiintymysvanhemmuusperheet ry Seinäjoki

2. Jäsenrekisteriasioita hoitaa:

Yhdistyksen sihteeri: info@kiintymysvanhemmuus.fi

3. Rekisterin nimi:

Kiintymysvanhemmuusperheet ry:n jäsenrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Jäsenrekisterin pääkäyttötarkoitus on jäsensuhteiden hoito. Henkilötietoja kerätään tiedotusta, jäsenmaksujen laskutusta, verkkopalveluja sekä jäsenkirjeen postitusta varten. Lisäksi yhdistyksen hallitus voi luoda jäsenrekisteristä tilastoja, joita hyödynnetään yhdityksen toiminnan suunnittelussa.

5. Rekisteriin tallennettavat tiedot

Rekisteriin tallennetaan yhdistyksen jäsenten tiedot, jotka saadaan jäseneksi liittymisen yhteydessä, jäsenen itsensä ilmoittamana. Seuraavia tietoja kerätään: jäsenen koko nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tiedot maksetuista jäsenmaksuista ja tieto jäsenpostin lähettämisestä.

6. Tietojen luovuttaminen

Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuoliseen käyttöön. Jäsenrekisteri on ulkopuolisen palveluntarjoajan palvelimella. Palveluntarjoaja on kotimainen, eikä se luovuta tietoja ulkopuolisille.

Jäsenkirjeiden lähettämiseen käytämme MailChimp -palvelua. MailChimp on yhdysvaltalainen yhtiö, jolloin henkilötietoja (sähköpostiosoitteet) siirtyy Euroopan Union ulkopuolelle. Tiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla. Lisää MailChilmpin tietoturvakäytänteistä: mailchimp.com/about/security

7. Rekisterin tietojen suojaaminen

Rekisterin tietoja käsitellään luottamuksellisina. Sähköinen rekisteritiedosto on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla sekä estämällä asiattomat tietoliikenneyhteydet tallentavaan laitteistoon. Vain hallituksen puheenjohtajalla, jäsensihteerillä ja rahastonhoitajalla on pääsy tiedostoon. Hallituksen puheenjohtajalla, jäsensihteerillä ja rahastonhoitajalla on oikeus tarkastella, muuttaa, lisätä tai poistaa tietoja.

8. Jäsenrekisteriin rekisteröidyn tarkastusoikeus

Jäsenrekisteriin merkityillä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tarkastusoikeus on maksutonta, ja siihen pyritään vastaamaan viivytyksettä.

Tarkastuspyyntö on osoitetaan Kiintymysvanhemmuusperheet ry:n sihteerille tai yhdistyksen hallituksen puheenjohtajalle kirjallisena. Pyyntö on allekirjoitettava omakätisesti.

Tarkastuspyynnön johdosta luovutettavat tiedot annetaan kirjallisesti ja toimitetaan postitse kyseisen henkilön ilmoittamaan osoitteeseen.

9. Tietojen korjaaminen

Oikaisupyyntö tehdään kirjallisena. Pyyntö osoitetaan Kiintymysvanhemmuusperheet ry:n sihteerille jasenet@kiintymysvanhemmuus.fi.