Tervetuloa!


Kiintymysvanhemmuusperheet ry on yhdistys lapsentahtisesta ja lempeästä kasvatuksesta kiinnostuneille. Yhdistyksen pyrkimys on tarjota kohtaamismahdollisuuksia ja toimia vertaistukialustana vanhemmille sekä jakaa tietoa lempeästä vauvanhoidosta ja rakentavasta vuorovaikutuksesta isompien lasten kanssa.

logoblack

Kiintymysvanhemmuudella tarkoitetaan vauvojen ja lasten hoitofilosofiaa, jossa keskiössä on lapsen tarpeiden tunnistaminen ja niihin vastaaminen ihmiselle lajityypillisellä tavalla. Perusoletuksena on, että lapset ovat synnynnäisesti sosiaalisia ja halukkaita yhteistyöhön, ja tarkoitusperiltään pohjimmiltaan hyviä. Kiintymysvanhemmuus on lapsen tunteiden ja ajatusten kunnioittamista ja pyrkimystä ymmärtää lasta kokonaisvaltaisesti.

Yhdistys haluaa jakaa tietoa vauvan- ja lapsenhoitotavoista, joilla pystytään tukemaan turvallisen kiintymyssuhteen muodostumista sekä lisäämään lapsen ja sitä kautta koko perheen hyvinvointia. Tukea vanhemmuuteen -osio tarjoaa konkreettisia esimerkkejä tavoista vauvan kanssa toimimiseen. Nämä tavat eivät määrittele kiintymysvanhemmuutta, vaan ovat ainoastaan hyödyllisiksi havaittuja keinoja, joista perheet eivät välttämättä muuta kautta saisi tietoa. Kiintymysvanhemmuudessa onkin kyse ennen kaikkea perusasenteesta lasta kohtaan, ei vain ulospäin näkyvistä toimintatavoista.

photo-1469131792215-9c8aaff71393

Lempeä kasvatus on KiVa ry:n lanseeraama nimitys kiintymysvanhemmuudelle isompien lasten kasvatuksessa. Siinä keskiössä ovat lapsen ymmärtäminen, kunnioittaminen, empaattisuus ja rakentavat vuorovaikutustaidot.

Vanhemman rooli on olla aito, tunteva ja toimiva ihminen, joka näyttää lapselle, kuinka omia tarpeita ja tunteita voi ilmaista hyväksyttävästi ja rakentavasti. Aikuinen antaa myös mallin siitä, kuinka ristiriitatilanteissa pyritään etsimään ratkaisua rauhanomaisesti neuvotellen. Rakentavalla vuorovaikutuksella pyritään saavuttamaan aikuisen ja lapsen kesken sellainen luottamus, jossa kumpikin kokee tulevansa huomatuksi ja kuulluksi. Tällöin molemminpuolisesta joustamisesta tulee luonteva osa kanssakäymistä. Jokainen voi myös luottaa siihen, että kun kunnioittaa toisen rajoja, myös omat rajat tulevat kunnioitetuiksi.

Tukea vanhemmuuteen -osio tarjoaa neuvoja ja keinoja myös vanhemman lapsen kanssa toimimiseen. Lisää vinkkejä saa kirjaesittelyistä, blogista, usein kysytyistä kysymyksistä sekä Katri Pääkkö-Matilaisen kirjasta: Kiintymysvanhemmuus – lapsen tarpeet ja niihin vastaaminen.

Yhdistys tarjoaa virtuaalitukea Facebookissa ja järjestää myös muutaman valtakunnallisen tapahtuman vuodessa. Paikallistoimintaakin on jo 14 paikkakunnalla. Tule mukaan!