YLE 29.4.2018

Tunnetaitokouluttaja Anne-Mari Jääskinen kertoo tunnetaitojen merkityksestä ja antaa käytännön työkaluja aikuisten tunnetaitojen kehittämiseen. Artikkelin lopussa mainitaan Kiintymysvanhemmuusperheet ry:n Lempeän kasvatuksen viikko 5.-13.5.2018, jonka teemana on tunnetaidot.

Äiti räyhää ja isä piilottaa pelkonsa – monien vanhempien tunnetaidot ovat hukassa ja malli periytyy lapsille

Keski-Uusimaa 7.4.2018

Keski-Uusimaan haastattelussa Kiintymysvanhemmuusperheet ry:n puheenjohtaja Petra Masko kertoi ajatuksiaan vanhemmuudesta, mm. rangaistusten haitallisuudesta sekä läsnäolon tärkeydestä. Artikkelissa kerrotiin myös lempeän kasvatuksen viikosta, jonka yhdistys järjestää ensimmäistä kertaa 5.-13.5.2018.

Keski-Uusimaa 7.4.2018: Selkäsaunan, korvatillikan ja tukkapöllyn ajat ovat ohitse – voimankäyttä voi vaikuttaa lapsen tunne-elämään negatiivisesti

MTV3 uutiset 15.5.2017

MTV3 uutisissa haastateltiin Kiintymysvanhemmuusperheet ry:n entistä puheenjohtajaa Saga Nyreniä, joka kertoo mm. kuinka heillä lapset asettavat itse rajansa sekä itsenäistyvät omaan tahtiin kasvaen itsevarmoiksi. Väestöliiton asiantuntijan mukaan kiintymysvanhemmuus on tervetullut suuntaus, joka voi johtaa avoimuuden ja paremman tunneilmaisun myötä mm. ihmissuhteiden paranemiseen. “Perinteisen kasvatusmallin haastava suuntaus voi tuoda tullessaan jotain suurta. Jos seuraava sukupolvi oppii puhumaan tunteistaan, on kyseessä valtava kulttuurillinen rikkaus.”

MTV3 uutiset 15.5.2017: Väestöliiton mielestä kiintymysvanhemmuus johtaa terveempiin parisuhteisiin

YLE 23.2.2017

Yle julkaisi 23.2.2017 artikkelin, johon oli haastateltu yhdistyksemme puheenjohtajaa sekä erästä paikallistoimijaa. Jutussa oli myös psykologian emeritaprofessori, temperamenttitutkija Liisa Keltikangas-Järvisen sekä kliininen seksologi ja psykoterapeutti Tarja Santalahden haastattelu.

YLE: Suomeen tuli uusi lastenkasvatusmalli: Imetys voi jatkua 7-vuotiaaksi – Petra neuvottelee lopettamisesta yhdessä lapsen kanssa

Yhdistyksen hallitus koki tarpeelliseksi selventää artikkelin kautta syntynyttä mielikuvaa kiintymysvanhemmuudesta, ja julkaisi artikkeliin 24.2.2017 blogissa vastineen: Vaatiiko kiintymysvanhemmuuden malli vanhemmilta liikaa?

Page 2 of 2
1 2