Fanni ja suuri tunnemöykky

Fanni ja suuri tunnemöykky

FANNI-TUNNETAITOSARJA

Julia Pöyhönen ja Heidi Livingston, Kumma-kustannus, 2019.

Lapsille, lapsiperheille ja lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille suunnattu Fanni-tunnetaitosarja (Kumma-kustannus) on ilmestyttyään löytänyt tiensä monen lapsiperheen kotiin. Sarjan ovat kirjoittaneet lasten kehitykseen ja vanhemmuuden tukemiseen erikoistuneet psykologit Heidi Livingston ja Julia Pöyhönen. Kirjan ihastuttavan kauniista ja lämminhenkisestä kuvituksesta puolestaan vastaa Linnea Bellamine.

Viidestä kirjasta ja tunnetaitokorteista koostuvan sarjan tarkoituksena on tutustuttaa lasta erilaisiin tunteisiin, auttaa lasta oppimaan säätelemään omia tunteitaan ja tulemaan toimeen niiden kanssa. Fanni-norsusta ja tämän ystävistä kertovien tarinoiden lisäksi kirjoista löytyy aikuisille suunnattu luku, jossa lukija saa tietoa tunnetaidoista, sekä tehtäväosio, joka sisältää tehtäviä pääasiassa lapsen kanssa pohdittavaksi, mutta myös aikuiselle yksinään mietittäväksi. Sarjan materiaaleja suositellaan yli 4-vuotiaille lapsille, ja niitä voi käyttää niin yhden lapsen kuin lapsiryhmänkin kanssa.

Jokainen Fanni-kirja alkaa jo ensimmäiseltä aukeamalta pienen ja tunteellisen Fanni-norsun sekä tämän ystävien, Ralf-liikerin ja mustajoustenkaksosten Lillin ja Lennin esittelyllä. Kirjojen lopusta puolestaan löytyy sarjan kirjoittajien esittely sekä kuva Vinhavaarasta, jossa tarinan ystävykset asuvat.

Sarjan ensimmäisessä kirjassa, Fanni ja suuri tunnemöykky tutustutaan tunteiden ja tunnetaitojen perusteisiin. Erityisesti teos keskittyy tunteiden tunnistamiseen ja nimeämiseen. 

Vinhavaarassa järjestetään kyläjuhlat, joita Fanni on odottanut pitkään. Juhlat eivät kuitenkaan ala toivotusti, kun epäonnistuminen pallopelissä saa ison tunnemöykyn valahtamaan pikkunorsun vatsaan. Äitinorsu auttaa Fannia erottelemaan möykyn tunteita ja kertoo Fannille siitä, miksi erilaisia tunteita koetaan. Lisäksi Fanni saa äidiltään tehtäväksi tarkkailla, millaisia muita tunteita hän kyläjuhlissa huomaa. Tarinan edetessä Fanni tapaa ärsyyntyneen Ralfin, tyytyväisen Lennin ja vihaisen Lillin, ja saa huomata, ettei ole ainoa, jolla on monenlaisia tunteita. Yhdessä ystävykset opettelevat tunteiden tunnistamista ja tunnemöykkyjen sulattamista. 

“Hmm. Sanoisitko, että olet ärsyyntynyt vai jopa surullinen?” Fanni pohtii ääneen äitinsä antama tehtävä tiukasti mielessään. 

”No, ehkä vähän molempia” Ralf sanoo hämmästyneenä.

Tietoa tunnetaidoista -osion aloittaa muistakin Fanni-kirjoista löytyvä aukeama, jossa kerrotaan yleistä tietoa tunteista, tunnetaidoista ja siitä, kuinka lapsen tunnetaitojen kehitystä voi tukea. Aukeaman jälkeen siirrytään tarkastelemaan tunteita ja niiden tehtäviä tarkemmin. Lukija saa tietoa lapsen tunnekirjon laajenemisesta perustunteista monimutkaisempiin tunteisiin, myönteisten ja kielteisten tunteiden eroista sekä siitä, mitä hyötyä eri tunteista on ja miksi ne kaikki ovat tärkeitä. Erityisesti perustunteiden tehtäviä käydään luvussa läpi yksityiskohtaisemmin. 

Tunteista siirrytään käsittelemään tarkemmin tunnetaitoja. Aluksi perehdytään tunteiden tunnistamiseen, nimeämiseen ja ilmaisemiseen sekä siihen, miksi kyseisten tunnetaitojen omaksuminen on tärkeää. Sen jälkeen lukija saa tietoa, kuinka lapselle voi käytännössä opettaa tunteiden tunnistamista ja nimeämistä tunteiden sanoittamisen, tunnekuvien ja oman esimerkin avulla. Kuhunkin edellä luetelluista keinoista paneudutaan ilahduttavan tarkasti.      

Tieto-osion lopussa käydään vielä läpi fyysisten tuntemusten, kuten nälän ja väsymyksen vaikutusta tunnetaitoihin. Osiossa muistutetaan, että tunteet ja fyysiset tuntemukset ovat eri asioita, ja neuvotaan aikuisia erottamaan nämä asiat toisistaan puheissaan.

 

Sano lapselle usein ääneen, että hänellä on oikeus kokea ja ilmaista kaikkia tunteitaan!

 

Teoksen viimeinen luku sisältää nimensä mukaisesti kirjan tehtävät. Ensimmäisessä tehtävässä, tarinaporinassa keskustellaan yhdessä lapsen tai lasten kanssa kirjan tarinasta kysymysten pohjalta. Tarinaporinan jälkeen arvuutellaan erilaisia tunteita ja yhdistellään tunnekuvia erilaisiin tilanteisiin. Viimeisessä lapsille suunnatussa tehtävässä, Tunnemöykkyjen sulatus, tunteisiin tutustutaan oikein urakalla. Lapsi pääsee hyödyntämään luovuuttaan piirtämällä tai maalaamalla, leikkaamalla, liimaamalla, ilmeilemällä ja valokuvaamalla sekä runoilemalla, laulamalla, näyttelemällä tai tanssimalla. Lapsi pääsee myös kertomaan tilanteista, jotka herättivät hänessä tunteita, kuuntelemaan musiikkia ja pohtimaan, missä kohdassa ja minkä värisinä tunteet hänessä tuntuvat. 

Lapsille suunnattujen tehtävien jälkeen kirjasta löytyy kaksi aikuisille tarkoitettua harjoitusta. Ensimmäisessä tehtävässä aikuisia haastetaan viikon ajan keskittymään erityisesti tunteiden nimeämiseen lapsen kanssa ollessaan sekä pitämään tunteet keskiössä jutellessaan lapsen kanssa kuluneesta päivästä. Toisessa tehtävässä aikuisia kannustetaan ilmaisemaan omia tunteitaan, niin myönteisiä kuin kielteisiäkin sanallisesti ja käymään läpi ja pohtimaan lapsen kanssa rakentavia tapoja ilmaista kielteisiä tunteita.
Julkaistu osana vuoden 2022 joul
ukalenteria.