Lempeän kasvatuksen viikko 2018

Ensimmäistä valtakunnallista Lempeän kasvatuksen teemaviikkoa vietettiin 5.-13.5.2018 teemana tunnetaidot. Teemaviikon jokaisena päivänä julkaistiin uutta, kunkin päivän teematunteeseen ja yleisesti tunnetaitoihin liittyvää materiaalia – blogitekstejä, kirjaesittelyjä, haastatteluita, kuvatauluja ja paljon muuta. Tällä sivulle on koottu teemaviikon 2018 materiaali.

Kuvataulut:
Tunnetaidot
Tunteiden sanoittaminen
Tarpeet tunteiden takana: RAIVO
Tarpeet tunteiden takana: HÄPEÄ
“Älä itke” sijaan voi sanoa
Positiivisen kautta: vaihtoehtoja ei-sanalle
Tunteiden kerrokset: ILO
Tunteiden kerrokset: VIHA
Tunteiden kerrokset: PELKO
Tunteiden kerrokset: RAKKAUS
Tunteiden kerrokset: SURU

Blogitekstit:
Tervetuloa mukaan teemaviikolle
Tunnetaitoja voi oppia vielä aikuisiälläkin
Vihan tunnetta kannattaa kuunnella
Aivotutkijan haastattelu: Tunteikkaat aivot – aivotutkimuksesta arjen tunnetaitoihin
Häpeästä defensseiksi
Ylpeät kiitokset teemaviikosta

Kirjaesittelyt:
Tunnehetket
Mitä sä Rageet? # Tunteita sikanolosta sairaan siistiin
Kiukkukirja – aggressiokasvattajan käsikirja vauvasta kouluikään.
Stressin säätely – Kehityksen, vuorovaikutuksen ja oppimisen ydin
Tunteiden kirjasto
Jukka Hukka -tunnekortit

Linkkikoosteet:
Tunnetaitoja ja tunnekasvatusta koskevia artikkeleita
Tunneaiheisia lastenkirjoja
Tunneleikkejä, -harjoituksia ja -pelejä
Tunneaiheisia elokuvia

Videot:

Osa Petra Maskon tunnetaitoluennosta 6.5.2018. Luentokalvot saatavissa tästä

Tunnetaitokouluttaja Anne-Mari Jääskisen haastattelu.