Tietoiskut

Tietoa kiintymysvanhemmuudesta

Tietoiskut-osion vastaukset on koostanut yhdistyksen aktiiveista koostuva työryhmä. Lähteinä on käytetty mm. Kirjaesittelyissä mainittuja teoksia. Kysymysten ja vastausten avulla voi helposti tutustua kiintymysvanhemmuuden taustalla oleviin periaatteisiin ja siihen, miten niitä voi soveltaa käytännössä. Toivottavasti ne antavat eväitä sujuvampaan kanssakäymiseen perheissä. Jos sinulla on mielessä kysymys, johon toivoisit vastausta ja joka mielestäsi sopisi listaan, voit laittaa ehdotuksen etusivun yhteydenoton kautta.

Yleistä kiintymysvanhemmuudesta ja lempeästä kasvatuksesta

Lempeän vuorovaikutuksen toteuttamisesta perheessä

Tarkemmin lempeän kasvatuksen periaatteista

Vinkkejä erityistilanteisiin

Yleistä kiintymysvanhemmuudesta ja lempeästä kasvatuksesta