Tietoiskut

Tietoa kiintymysvanhemmuudesta

Tietoiskut-osion vastaukset on koostanut yhdistyksen aktiiveista koostuva työryhmä. Lähteinä on käytetty mm. Kirjaesittelyissä mainittuja teoksia. Kysymysten ja vastausten avulla voi helposti tutustua kiintymysvanhemmuuden taustalla oleviin periaatteisiin ja siihen, miten niitä voi soveltaa käytännössä. Toivottavasti ne antavat eväitä sujuvampaan kanssakäymiseen perheissä. Jos sinulla on mielessä kysymys, johon toivoisit vastausta ja joka mielestäsi sopisi listaan, voit laittaa ehdotuksen etusivun yhteydenoton kautta.

Mitä on kiintymysvanhemmuus ja Lempeä kasvatus?

Tervetuloa tutustumaan tietoiskuihin siitä, mitä on kiintymysvanhemmuus ja lempeä kasvatus. Tässä osiossa tutustutaan kiintymysvanhemmuuteen, lempeään kasvatukseen, rakentavaan vuorovaikutukseen, tietoiseen vanhemmuuteen ja itsemyötätuntoon. Mikäli kiintymysvanhemmuus on sinulle uutta, kannattaa aloittaa tästä osiosta.

align fingers, index fingers, hands-71282.jpg

Tietoa lempeästä kasvatuksesta

Tervetuloa tutustumaan tietoiskuihin lempeän kasvatuksen periaatteista. Tästä osiosta löydät tietoa agressiokasvatuksesta, tunteiden sanoittamisesta ja itsenäistymisestä. Osiossa tutustutaan myös siihen, miten lempeässä kasvatuksessa asetetaan rajoja. Esittelyssä on myös keinot aktiivinen kuuntelu ja minä-viestit. Toivottavasti kysymysten avulla löytyy keinoja sujuvoittaa arkea perheessä. 

Kasvattajan toimintatapoja

Vauva-ajan elämää

Tervetuloa tutustumaan tietoiskuihin vauvavaiheesta. Tässä osiossa saat hyvän käsityksen siitä, minkälaisista vauvan hoitotavoista ja tarpeista kiintymysvanhemmuusperheet jakaa tietoa ja antaa vertaistukea. Osiosta saa tietoa ihmisen lajityypillisestä vauvanhoitofilosofiasta ja vauvantahtisuudesta.

Vinkkejä arkeen

Tervetuloa tutustumaan tietoiskuihin siitä, kuinka arjen tilanteita voi perheissä helpottaa lempeän kasvatuksen keinoin. Tässä osiossa on kysymyksiä ja vastauksia arjen tilanteista, joissa usein koetaan hankaluuksia. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi siirtymät, pukeminen, sisarusten ristiriidat, hammaspesu, ruokapöytä tilanteet, nukkuminen ja uhma/tahtoikä.