Facebook-ryhmän toimintatavat

Tällä sivulla on tietoa Kiintymysvanhemmuusperheet ry:n keskusteluryhmästä ja sen keskustelukulttuurista.

Kiintymysvanhemmuudella (lyhenne: KiVa) tarkoitetaan suuntausta, jossa keskiössä on lapsen tarpeiden tunnistaminen ja niihin vastaaminen ihmiselle lajityypillisellä tavalla. Perusoletuksena on, että lapset ovat synnynnäisesti sosiaalisia ja halukkaita yhteistyöhön, ja tarkoitusperiltään pohjimmiltaan hyviä. Kiintymysvanhemmuudessa on tärkeää kuunteleminen, kunnioitus ja pyrkimys ymmärtää toisen maailmaa. Ryhmän keskustelu noudattaa samoja periaatteita.

KiVan ydinajatuksen ympärillä perheissä voidaan tehdä monenlaisia valintoja. Niistä perhepeti, (pitkä) imetys, kantaminen, ihokontakti ja vauvojen vessahätäviestintä (vvv) nauttivat keskustelunaiheina erityistä suojaa keskusteluryhmässä.

Käytä hakutoimintoa ennen omaa keskustelunavausta. Käytä aloituksessasi alussa omalla rivillään #asiasanoja, jotka helpottavat selailua ja haun toimivuutta.

Kauhistelupostaukset eivät kuulu keskusteluryhmään.

Ryhmässä on yli 10 000 jäsentä, ja keskustelua paljon monesta näkökulmasta. Siksi pelkkää ryhmää seuratessa olla vaikeaa muodostaa tarkkaa käsitystä kiintymysvanhemmuudesta ja lempeästä kasvatuksesta. Kannustammekin tutustumaan yhdistyksemme nettisivuihin: www.kiintymysvanhemmuus.fi

Ryhmä on suljettu, mutta iso. Erityisesti kuvia jakaessa tulee miettiä huolella, onko kuva sellainen, jonka julkisuudesta ei kuvan kohteelle tule harmia vuosienkaan kuluttua. Tietojen jakaminen ryhmästä on kielletty.

Muille kuin kasvatusta koskeville keskustelunavauksille sekä KiVa-aiheisille blogiteksteille on omat kuvaketjunsa.

TOIMITTAJAT JA TUTKIJAT
Toimittajia ja tutkijoita pyydetään ottamaan yhteyttä ylläpitoon, mikäli etsit haastateltavia tai haluat hyödyntää keskusteluja työssäsi.

RYHMÄSSÄ MAINOSTAMINEN JA BLOGIT
Yhteistyökumppaninamme voit mainostaa ryhmässä. Jos yhteistyökumppanuus kiinnostaa, ota yhteys
info@kiintymysvanhemmuus.fi.

Tervetuloa keskustelemaan!