Turvataitoja pienestä pitäen

turvataidot

Kiintymysvanhemmuusperheet ry:n arvoihin kuuluu lapsen itsemääräämisoikeuden tukeminen. Itsemääräämisoikeus tarkoittaa, ettei lasta pakoteta, uhata tai kiristetä tekemään asioita vasten tahtoaan. Sekä lasten, että aikuisten henkilökohtaisia rajoja pidetään kasvatuksessa tärkeinä ja niitä kunnioitetaan, eikä niiden rikkominen ole sallittua.

Kiintymysvanhemmuuden pohjalla olevan ehdottoman rakkauden ihanteella tarkoitetaan sitä, että tullakseen hyväksytyksi ja rakastetuksi, lapsen ei tarvitse aina toimia kenenkään mieliksi. Lapsi kelpaa sellaisena kuin hän on, eikä hänen tarvitse pelätä tulevansa hylätyksi, vaikkei aina noudattaisikaan aikuisen toiveita. Lapsen ei tarvitse missään vaiheessa oppia, että jollakin toisella on oikeus kohdella häntä omavaltaisesti. On riski, että lapsi, jonka henkilökohtaisia rajoja on toistuvasti rikottu, ja jonka tahtoon on suhtauduttu epäkunnioittavasti, ei tiedosta, että hänellä on oikeus sanoa ei.

Omista rajoista kiinni pitämisen oppiminen lähtee liikkeelle jo varhaislapsuudesta. Lapsi määrittelee omat rajansa – esimerkiksi millaisessa ympäristössä hän tuntee olonsa mukavaksi, miten ja kenen toimesta häntä saa lähestyä ja koskettaa tai kuinka pitkälle hänellä on tarve toteuttaa omatoimisuuttaan. Vanhempi puolestaan toimii apuna näiden rajojen tunnistamisessa. Suhtautumalla kunnioittavasti lapsen henkilökohtaisiin rajoihin, aikuinen opettaa lapselle niiden olevan tärkeitä, ja että niistä on jokaisella oikeus pitää kiinni. Rajojaan saa puolustaa ja muiden miellyttämisen vuoksi niistä ei tarvitse tinkiä. On tärkeää, että lapsi pienestä pitäen tietää, ettei hänen henkilökohtaisia rajojaan saa rikkoa, ja että hänellä on oikeus ilmaista tahtonsa. 

Kun lapsi saa kokemuksen omasta itsemääräämisestään ja näkee aikuisen mallintavan rajojen kunnioitusta, oppii hän kunnioittamaan muiden rajoja, sekä kykenee kasvaessaan ilmaisemaan jämäkästi omat rajansa. Nämä ovat elämässä tarvittavia, erityisen tärkeitä taitoja.

Kiintymysvanhemmuusperheet ry kannustaa jokaista vanhempaa opettamaan lapselleen turvataitoja pienestä pitäen. 

turvataidotJulkaistu ensimmäisen kerran vuonna 2019.