Vauvaviittomat osana varhaista vuorovaikutusta ja lempeää kasvatusta

vauvaviittomat

Vauvaviittomat edesauttavat varhaista vuorovaikutusta ja helpottavat puhumatonta lasta ilmaisemaan tarpeitaan. Lapsi turhautuu vähemmän, kun pystyy ilmaisemaan itseään ja tulee ymmärretyksi. Viittomien avulla pystyy luomaan yhteisiä hetkiä ja kokemuksia lapsen ja vanhemman välille silloin, kun puhekieltä ei (vielä) ole. On arvioitu, että viittomien käyttö auttaa hahmottamaan kielen symboliikkaa ja edesauttaa mahdollisuuksia tuottaa puhekieltä. Lisäksi vauvaviittomien käyttö on pienelle lapselle helpompaa, kuin äänteiden erottaminen ja tuottaminen.

Vauvaviittomien harjoittelun voi aloittaa jo silloin, kun lapsi on noin kuuden kuukauden ikäinen, yläikärajaa ei ole. Viittomista on hyötyä isommankin lapsen kanssa, jos puheenoppiminen viivästyy tai jos puheentuottamisessa tai – ymmärtämisessä on muita haasteita. Kun puhe kehittyy, se syrjäyttää viittomat.

Alkuun pääsee miettimällä ensin omalle perheelleen tärkeät viittomat. Opettele ne, ja toista viittoma aina kun sanot sanan. Lapsi oppii viittomat toistojen kautta, eikä hänen käsiään tarvitse ohjata. Maltti kannattaa, sillä sujuvan viittomisen oppimiseen saattaa kulua kuukausia, ei siis kannata luovuttaa heti! Useampi viittoja lähipiirissä tehostaa oppimista. Viittomat voi keksiä itse, mutta selkeintä on käyttää tukiviittomia.

 

Tukiviittomia löydät esimerkiksi täältä:Julkaistu ensimmäisen kerran vuonna 2017.