SINULLE VANHEMPI

Tukea vanhemmuuteen

Kiintymysvanhemmuus

Kiintymysvanhemmuudella tarkoitetaan vauvojen ja lasten hoitofilosofiaa, jossa keskiössä on lapsen tarpeiden tunnistaminen ja niihin vastaaminen lajityypillisellä tavalla. Yhdistys haluaa jakaa tietoa vauvanhoitotavoista, joilla pystytään tukemaan kiintymyssuhteen muodostumista sekä lisäämään lapsen ja sitä kautta koko perheen hyvinvointia. Näitä ovat esimerkiksi perhepedissä nukkuminen, pitkä imetys ja kiinteisiin siirtyminen sormiruokaillen, ihokontaktissa oleilu mm. kantovälineiden avulla sekä vessahädästä viestiminen jossa apuna on kestovaipat. 
Lempeä kasvatus

Kiintymysvanhemmuudessa ja lempeässä kasvatuksessa on ennen kaikkea kyse perusasenteesta lasta kohtaan, ei vain ulospäin näkyvistä toimintatavoista; se on lapsen tunteiden ja ajatusten kunnioittamista, hänen tarpeisiinsa vastaamista ja pyrkimystä ymmärtää lasta kokonaisvaltaisesti. Perusoletuksena on, että lapset ovat synnynnäisesti sosiaalisia ja halukkaita yhteistyöhön, ja tarkoitusperiltään pohjimmiltaan hyviä.

Kiintymysvanhemmuusperheet ry tarjoaa avaimia eri tilanteisiin lasten kanssa toimimiseen rakentavasti ja kiintymyssuhdetta kunnioittaen, arkea auttaen ja vertaistukea jakaen. 

Tietoiskut

Tietoiskut

Täällä voit helposti tutustua kiintymysvanhemmuuden taustalla oleviin periaatteisiin ja siihen, miten niitä voi soveltaa käytännössä. Toivottavasti ne antavat eväitä sujuvampaan kanssakäymiseen perheissä.

Synnytys1

Synnytys

Kiintymyssuhteen muotoutuminen alkaa jo odotusaikana ja lämmin ihmissuhde lapsen ja vanhemman välillä on elinikäinen prosessi. Luonnollisesti sujuvalla synnytyksellä ja ensihetkillä syntymän jälkeen voi saada merkittävän lisäavun sopeutumisessa vanhemmuuteen ja toisaalta vauvan sopeutumiseen elämään kohdun ulkopuolella. Lääkkeetön, omaan tahtiin etenevä synnytys tarjoaa optimaalisen pohjan turvalliselle syntymälle, imetyksen käynnistymiselle ja kiintymyssuhteen muodostumiselle.

Vauvat1

Vauvat

Vanhemman kannattaa luottaa omiin vaistoihinsa vauvan hoidossa. Kiintymysvanhemmuusperheet esittelee erilaisia vauvanhoidossa auttavia tapoja, joista jokainen perhe voi valita itselleen sopivimmat. Näitä vauvanhoitotapoja on imetys, lapsentahtinen pulloruokinta, perhepedissä nukkuminen….

Leikki-ikäiset

Vanhemman ja lapsen suhde usein muuttuu vauvan kasvaessa taaperoksi ja leikki-ikäiseksi. Lapsi alkaa ymmärtää olevansa erillinen ja itsenäinen ihminen ja hän osaa jo ilmaista tahtonsa, tai ainakin sen, että tahtoo ja tuntee. Vanhemmalla onkin oiva tilaisuus opetella lapsen kanssa yhdessä tahdon ilmaisua, tunteiden tunnistamista ja niiden käsittelyä. 

Koululaiset

Lapsi ottaa ensiaskelia maailmassa, johon vanhemmalla ei ole enää niin selkeää näkyvyyttä. Lapsi kaipaa huolenpitoa ja lupaa saada olla pieni, mutta samalla haluaa irtautua ja olla itsenäinen. 

Nuoret

Nuoret haluavat tulla nähdyiksi, kuulluiksi ja ymmärretyiksi samalla tavalla kuin nuoremmatkin lapset. He myös haluavat, että heihin ja heidän kykyihinsä luotetaan. 

Vanhemmaksikasvaminen3

Vanhemmuudessa kasvaminen

Vanhemmuus on uusi mahdollisuus. Mahdollisuus iloita lapsuuden riemut uudelleen sekä mahdollisuus kohdata oma lapsi, niinkuin olisi itse toivonut tulleensa kohdatuksi. Vanhempana voi myös oppia uutta itsestään sekä uusia taitoja, samalla kun yrittää mallintaa niitä lapselle.