Eikö lapsi tarvitse jonkinlaiset rajat?

Eikö lapsi tarvitse jonkinlaiset rajat

Perinteisen kasvatuskäsityksen mukaan vanhemman tehtävänä on määritellä lapsen toiminnalle rajat: mitä hän saa tehdä ja mitä ei. Näille lapsen ympärille määritetyille rajoille on kuitenkin vaihtoehto. Riittää, että vanhempi on rehellinen itselleen tunnistaen omat mieltymyksensä, tarpeensa ja rajallisuutensa, eli rajansa. Jos lapsi tekee vanhemman mielestä jotain epätoivottua, vanhempi kertoo lapselle, millä tavoin lapsi ylitti vanhemman rajat ja mitä vaikutuksia hänen teoillaan oli. Vanhempi ilmaisee rajojensa sijainnin kunnioittavasti ja ikätasoisesti.

Lapsi tarvitsee opastusta siitä, miten eri ympäristöissä toimitaan ja miten hänen oletetaan käyttäytyvän. Aikuiset mallintavat ja ohjaavat yhteiskunnassa toimimisen sääntöjä lapselle monin tavoin. Sitäkään ei kuitenkaan tarvitse tehdä keinotekoisten rajojen avulla.

Pohtiessaan omia rajojaan vanhempien tulisi huomioida, että lapsella on välttämättömiä tarpeita esim. kosketus, ravinto, hoiva ja tarve tulla nähdyksi. Mitä pienempi lapsi, sitä tärkeämpää on, että vanhempi on lähellä ja valmiina huolehtimaan näistä tarpeista. Pienen lapsen kanssa vanhemman rajat saattavat ylittyä ja todennäköisesti ylittyvätkin, eikä se ole vaarallista, kunhan vanhempi huolehtii myös omasta jaksamisestaan.

Lapsella on myös omat rajansa samoin kuin aikuisella – esim. millaisessa ympäristössä hän tuntee olonsa mukavaksi, miten ja kenen toimesta häntä saa lähestyä ja koskettaa tai kuinka pitkälle hänellä on tarve toteuttaa omatoimisuuttaan. Vanhempi on näiden rajojen tunnistamisessa apuna, ja suhtautumalla kunnioittavasti lapsen henkilökohtaisiin rajoihin opettaa lapselle, että ne ovat tärkeitä ja että niistä on jokaisen oikeus pitää kiinni. Vanhempi myös omista rajoista kertoessaan näyttää lapselle tärkeää esimerkkiä siitä, missä tilanteissa rajoista voi joustaa, ja miten tarvittaessa rajojen puolustaminen tehdään rakentavasti ja toiset huomioiden. Kun lapsi elää havainnoiden ja huomioiden omia sekä muiden rajoja, lapsen itsetuntemus ja itsesäätely kehittyvät ja hän oppii tärkeitä taitoja myös toisten ihmisten kohtaamisesta.