Jukka Hukka -tunnekortit

Avril McDonald, PS-kustannus, 2018. 

Jukka Hukka tunnekortit ovat osa PS-kustannuksen julkaisemaa Avril McDonaldin luomaa Jukka Hukka -sarjaa, johon kuuluu korttien lisäksi viisi tunteita käsittelevää kirjaa.

Korteissa on 12 tunnetta: ilo,rakkaus, suru, viha, hämmästys, pelko, ulkopuolisuus, epäreiluus, reiluus, huolestuneisuus, yksinäisyys ja ylpeys sekä ohjeet korttien käyttöön.

Kuvitetut tunnekortit ovat hyvä apuväline tunnetaitojen harjoittelussa ja tunnekeskustelun tukena. Tunteet ovat laajoja ja abstrakteja, joiden nimeämisessä ja opettelussa korteista voi saada apua.

Kyky havaita ja tiedostaa omia tunteita on tunnetaitojen ja itsetuntemuksen perusta.  Sitä tarvitaan myös toisten tunteiden hahmottamisessa ja vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Jos omia tunteita ei pysty näkemään, on hankala ymmärtää toistenkaan tunteita. Toisen tunteiden tunnistaminen on edellytys kyvylle tuntea empatiaa.

Kortteja voidaan käyttää monella eri tavalla mm. niin että valitaan tunne senhetkisen tunnetilan mukaan, esitetään kortissa olevaa tunnetta muille, nostamalla satunnainen kortti pakasta ja kertomalla milloin itsestä on tuntunut siltä ja keksimällä keinoja käsitellä tunnetta ja tunteen nimeämistä aikuisen keksimään tilanteeseen.

Korttien kuvitus mukailee Jukka Hukka kirjojen kuvitusta ja ne toimivat tunnekeskustelun herättelijänä, mutta selkeästi paremmin yhdessä kirjojen kanssa, jolloin tarina tukee korttien tunteita. Korttien kuvitus ei ole aikuisen silmään tyypillinen tunnekortille, kun on tottunut näkemään tunnekorteissa ihmiskasvoja erilaisissa tunnetiloissa. Jukka Hukka tunnekorttien kuvissa tunnetta esittävät kirjoissa seikkailevat eläimet: pesukarhu, kissa, koira, possu, kani, susi, apinat ja monta muuta.

Aikuisen on hankala päätellä pelkästä kuvasta, mitä tunnetta se kuvaa. Lapsi saa kuitenkin kiinni ajatuksesta nopeasti, kun on yhdessä käyty tunteet läpi. Osa pienemmistä lapsista keskittyy kuvassa enemmän yksityiskohtiin (possulla on hame ja rusetti) kuin tämän mahdolliseen tunnetilaan. Kortit onkin suunnattu 4-7-vuotiaille, joiden kanssa pelaaminen on helppoa. Toisaalta jo 3,5 vuotias osaa tunnistaa ja nimetä paljon tunteita varsinkin ihmisen kasvoilta, joten isommille lapsille (varsinkin tunnetaitoja harjoitelleille) korttien tunteet käyvät nopeasti helpoiksi, eivätkä ne jaksa kiinnostaa kovin kauaa.

Lapsille tunnetilan esittäminen ja tunteeseen eläytyminen olivat tunteesta riippuen helppoa (mm. viha ja ilo) tai vaikeaa (hämmästynyt, ulkopuolinen). Tämänhetkisen tunteen valitseminen oli kaikille lapsille mieluisaa, mutta he kaikki halusivat valita positiivisia tunteita ja kaipasivatkin niitä enemmän. Aikuisen keksimään tilanteeseen liittyvien tunteiden keksiminen oli lapsille vaikeaa, kun eivät saaneet kuvista tukea tilanteen hahmottamiseen. Kirjan lukemisen jälkeen lapsien oli helpompaa kertoa millaisia tunteita ko. tilanne on mahdollisesti herättänyt ja miten niitä tunteita voisi käsitellä.

Testaajina toimi 4 eri sisaruskatrasta 2,5v, 3v, 2×3,5v, 2x5v ja 6v.


– Heidi Räsä –Julkaistu ensimmäisen kerran 2018.