Mahtava mieli -tehtäväkirjat tunnetaitojen opiskeluun

PS-Kustannus, 2019. 

Tunnetaidoista ja tunnekasvatuksesta puhutaan tällä hetkellä joka paikassa. Lapsia täytyy opettaa käsittelemään tunteitaan, mutta aina meidän aikuisten ei ole helppoa tietää, miten se tapahtuu. PS-kustannuksen julkaisemat, Stephanie Clarksonin, Lily Murrayn ja Sharie Coombesin kirjoittamat ja Kaisa Koskelan ansiokkaasti suomentamat tehtäväkirjat antavat apua tunnekasvatukseen, mutta herättävät myös aikuista ajattelemaan omia tunnetaitojaan.

Kirjoja on neljä, joista jokainen käsittelee eri tunteita, kokemuksia ja taitoja. Tehtäväkirjoissa on napakasti tietoa melko selkeässä ja yksinkertaisessa muodossa. Jokaisen kirjan alkusivuilla on esitelty Suomessa tarjottavia lasten ja nuorten tukia eli puhelin, netti ja chatti. Kirjojen lopussa puolestaan on lyhyt tietoisku aikuisille kustakin aiheesta.

Mielestäni kirjoja voi käyttää aiheesta kiinnostunut vanhempi siinä missä opettaja tai koulukuraattorikin. Ne ovat oiva työväline tunnekasvatukseen isompien, jo sujuvasti lukevien kouluikäisten lasten kanssa.

Ei hätää! Tehtäväkirja sinulle, jota joskus ahdistaa tai stressaa (Murray) 

Kirja on nimensä mukaisesti tarkoitettu lapselle, joka huolehtii ja stressaa asioista paljon. Voisin ajatella sen hyväksi kirjaksi esimerkiksi erityisherkille lapsille, joilla on taipumusta ennakoida asioita ja huolehtia kovasti jo etukäteen. Siinä pyritään etsimään keinoja, joilla voi rauhoittaa stressaantuneen mielen tai kertoa aivoille, milloin huoli on aiheellinen ja milloin aiheeton. Kirjassa kuvataan huolen olevan “mikä tahansa tunne, joka saa sinut hermostuneeksi tai rauhattomaksi”. Samalla kuvataan suuri määrä tunnesanoja. Kirja rakentuu niin, että aluksi tutustutaan huoleen ja tilanteisiin, jossa huolta koetaan. Sitten lähdetään etsimään keinoja, joilla huolen voi pitää kurissa. Monet keinot perustuvat tietoisuustaitoihin eli mindfullnessiin, joka useissa opuksissa nähdään aika tärkeänä tunnekasvatuksessa. Lisäksi esitellään erilaisia fyysisiä sekä mielikuvaharjoitteita, joiden avulla voi käsitellä ahdistusta ja stressiä. Kuten sanottua, erinomainen työkalu myös aikuiselle.

 

Tässä tehtävässä mielikuvaharjoitteiden avulla opitaan karkottamaan huolia.

Sinä selviät! Tehtäväkirja sinulle, jota on joskus loukattu tai kiusattu (Coombes)

Tämä tehtäväkirja pyrkii vahvistamaan kiusattua niin, että pahat teot eivät pääsisi aiheuttamaan pysyvää ja pahaa jälkeä. Tehtäväkirjan ajatus on, että kun lapsi oppii selviytymistapoja ja alkaa uskoa omaan vahvuuteensa, hän pystyy varmistamaan, että aikuiset huolehtivat kiusaamisen loppumisesta. Kirjassa esitellään aivojen normaalia toimintaa sekä tietynlainen voimahahmo, joka voi auttaa lasta mielikuvien avulla selviämään hankalista tilanteista. Kirjassa pohditaan sitä, kuinka ihmiset ovat yksilöitä ja miten samat tunteet saavat toiset vahvaksi ja toiset voimattomiksi. Tässäkin kirjassa on monipuolisesti kirjoitus- ja piirtämistehtäviä sekä tietoa selkeässä muodossa. Tavoite on luoda uskoa lapseen ja vahvistaa ajatusta, että vika ei koskaan ole kiusatussa itsessään. 

Hieman kapeaksi jää se osuus, jossa kerrottaisiin, millä tavoin aikuiset voivat lasta auttaa —  tämä kun tutkimusten mukaan on lasten suuri epäilyksen aihe kiusaamistilanteissa. Kirja ehkä oletuksesta, että kiusaamisasia on selvitetty tai selvitetään vaivatta. Ehkä tällainen ajattelutapa on lapsille ja nuorille tarpeen, vaikka se ei ihan realistinen olekaan. Joka tapauksessa aivan todella hyvä työvälinen lapsille, joita on kiusattu.

Sinä uskallat! Tehtäväkirja sinulle, jota joskus pelottaa (Coombes)

Kirjan tarkoitus on ohjata lapsia ilmaisemaan jännitystä ja pelkoa ja opettaa, mistä tunteissa on kysymys sekä avata sitä ajatusta, että kaikkia pelottaa joskus. Kun lapsi tai nuori oppii ilmaisemaan tunteitaan ja puhumaan niistä, voi elämästä nauttia juuri sellaisena kuin on, vaikka joskus pelottaisi. Kirjan alussa on esitetty jännityksen ja pelon mekanismi aivoissa. On hiukan harmillista, että aivojen eri osille ei ole ainakaan suomeksi yhtenäisiä nimiä. Näin lapselle, jolle on jo puhuttu tunteista, saattaa muodostua aika epämääräinen kuva asioista. Myös aikuinen jää pohtimaan, mitä tarkoitetaan hiiri-, kilpikonna- ja minä-aivoilla. Kirjassa on kuitenkin ihanan lempeästi selitetty, miten pelko ja pelkääminen ovat maailman tavallisimpia asioita ja oikeastaan elämän jatkumisen kannalta aivan välttämättömiä. Tässäkin kirjassa mindfulness on keskeisenä osana harjoituksia ja tehtäviä. Kirjassa opetellaan pelon hallitsemisen lisäksi myös itsemyötätuntoa ja armollisuutta. Pelot ovat kuin kuplia, usein vain ajatuksia ja niitä voi hengitellä itsestä pois päin. Jos tämän kirjan jaksaa tehdä alusta loppuun, on varmasti valmis kohtaamaan pelkoa ja jännitystä aiempaa paremmin.

Pelkojen lennätys taivaan tuuliin -harjoitus

Hyvää mieltä! Tehtäväkirja sinulle, jota joskus kiukuttaa tai surettaa (Clarkson)

Tätä tehtäväkirjaa teimme ensimmäisenä 10-vuotiaan kanssa kotona. Aikuisena oli mielenkiintoista huomata, kuinka hyvä lapsen tunne-keho-yhteys on ja kuinka innolla hän lähti kirjan tehtäviä tekemään. Näistä neljästä tehtäväkirjasta tämä paneutuu mielestäni huolellisimmin tunteisiin, niiden ilmaisuun ja niistä irti päästäminen. Kirja rakentuu johdonmukaisesti aloittaen tunteen tunnistamisesta kehossa edeten tunteiden nimeämiseen ja sitä kautta tapoihin purkaa esimerkiksi vihaa kehosta ulos. Lopuksi keskitytään hyviin asioihin, elämän kauneuteen ja uusiin toimintamalleihin. Kirja perehtyy myös ystävällisyyteen ja onnen tunteisiin. Tämä kirja on meidän suosikki näistä neljästä. 

Kymmenvuotiaan ajatuksia siitä, missä ja miten tunteet kehossa tuntuvat.

Kokonaisuutena nämä kirjat ovat mainio väline itsetutkiskeluun ja itsetuntemukseen, ja melkein suosittelisin tämän tyyppisiä tehtäviä kaikille lapsille ja nuorille. Kirjat on huolella laadittu vastaamaan lasten ja nuorten tarpeisiin ja tähän aikaan sopiviksi, sillä ne  vastaavat tämänhetkiseen kysyntään sekä kansainvälisesti että Suomessa. Kirjojen avulla lapset voivat oppia elämässä tarvittavia taitoja, mutta niiden avulla voidaan vahvistaa myös lapsen ja aikuisen välistä suhdetta, koska kirjan avulla ainakin oma ymmärrys lapsesta ja hänen tunteistaan lisääntyi.

– Petra Masko