Tunteita päästä varpaisiin

Heli Mäkelä & Tiia Trogen, Kirjapaja, 2022.

Tunteita päästä varpaisiin on oivallinen kirja, kun haluaa perehtyä tunnetaitoihin. Kirjassa puhutaan sekä aikuisen omista tunteista että kuinka lapsen kanssa voi käsitellä tunteita. Tässä kirjassa ei jäädä tunteiden tunnistamisen tasolle vaan sukelletaan syvemmälle kehotietoisuuteen. Kirjassa etsitään vastauksia, kuinka kehon ja mielen yhteyttä saisi vahvistettua, jotta ei järkeistä tunteita tai kävele aina omien rajojen yli. 

Kirjassa on sopivan selkeää kieltä, mikä tekee tekstin helppo- ja nopealukuiseksi, vaikka paikoitellen puhutaan teorioista tieteellisin termein. Tärkeän sisällön tarjoaa myös kirjoittajien omakohtaiset tarinat oivalluksistaan ja harjoitukset tunnekehoyhteyden parantamiseen.

Tunnekehoyhteydellä tarkoitetaan tietoista yhteyttä tuntevaan ja aistivaan kehoon, tunnekehoomme.

Heli Mäkelä & Tiia Trogen

Kun tunnistaa kehon viestejä, tunteita ja tarpeita, voi toimia hyvinvointia tukevilla tavoilla, eikä silloin ole tarvetta paeta tunteita erilaisilla pakkokeinoilla. Yhteyttä itsen ja tunteiden välillä voi häiritä esimerkiksi lapsuuden opitut tavat, kiire ja suorittaminen, ajatusten ja pään tasolla eläminen, toksinen positiivisuus, vireystilan säätelyn pulmat taikka traumat. Tekstin kuvailuista voi helposti tunnistaa omat haasteensa ja saa suoraan ehdotuksia, mistä lähtee liikkeelle, jos haluaa kehittää omaa tunnekehoyhteyttään. Pohdintakysymykset ja harjoitukset auttavat syventämään ymmärrystä omasta tilanteesta.

Kirjassa painotetaan sisäisen turvallisuuden tunteen luomisen tärkeyttä. Turvallisuuden tunne on edellytys hyvinvoinnille, helpottaa tunteiden säätelyä, luo sisäistä motivaatiota ja mahdollistaa kasvumme täyteen potentiaaliimme. Turvallisuuden tunne syntyy ehdottoman rakkauden ilmapiirissä. Tässä kappaleessa käsitellään paljon kasvatuskeinoja, jotka tukevat turvallisuuden tunteen ja tunnetaitojen kehittymistä. 

Kirjasta saa vastauksia siihen, miten kasvattaa lasta tukien hänen tunnekehoyhteyttään ja kuinka ottaa tunnekasvatus osaksi arkea. Tunnekehokasvatuksessa ei jäädä vain tunteiden tunnistamisen tasolle kuten tunnekorteissa tai ajatusten tasolle kuten lastenkirjojen lukemisessa, vaan päästään tuntemaan tunteita ja syvennytään tarpeiden äärelle. Tunnetaitoharjoitusten työkalupakki -osiosta löytyy sekä lapsille että aikuisille sopivia harjoitteita.

Toiminnallisuus, luovuus ja kehollisuus ovat keinoja päästä käsiksi aitoon tunnekokemukseen. Niihin kokemuksiin, joihin sanat eivät yllä.

Heli Mäkelä & Tiia Trogen
– Pia Kosonen Julkaistu osana vuoden 2022 joulukalenteria.