Voiko lapsen itsenäistymisen kanssa kiirehtiä?

Voiko lapsen itsenäistymisen kanssa kiirehtiä_

Kiintymysvanhemmuudessa ajatellaan, että lapsi itsenäistyy omaa tahtiaan, kehitysvaiheidensa kautta, eikä häntä tarvitse erikseen itsenäistää. Lapsi tarvitsee itsenäistyäkseen vanhempien läheisyyttä ja luottamuksen siitä, että hän saa tehdä sen omaan tahtiinsa.

Ihmislapsen itsenäistyminen kestää verrattain kauan, lähes kaksi vuosikymmentä. Tähän ajanjaksoon kuuluu erilaisia kehityksellisiä vaiheita, jolloin tarve itsenäisyydelle vaihtelee. Näitä vaiheita ei voi hoputtaa, vaan lasta on hyvä tukea hänen tarpeidensa mukaisesti vaiheiden aikana.

Itsenäistyäkseen tasapainoisesti lapsi tarvitsee vanhemmasta mahdollisimman vahvan mielikuvan, johon palata kun vanhempi ei ole paikalla. Mielikuva palauttaa lapsen mieleen niitä tunteita, joita hänellä on päällimmäisenä mielessä hänen ja vanhempansa suhteesta ja hän saa näistä mielikuviin liittyvistä tunteista turvaa vaikeissa tilanteissa. Tätä mielikuvaa siis vahvistaa vanhempien läsnäolon lisäksi positiivinen vuorovaikutus.

Lapsella on eri kehitysvaiheissa erilaisia tarpeita. Parhaiten lapsen itsenäistymistä tuetaan vastaamalla näihin tarpeisiin, sekä siinä vaiheessa, kun lapsi osoittaa siihen kiinnostusta, tuetaan hänen omaa yrittämistään ja kokeilunhaluaan. Esimerkiksi, perinteinen itsenäistämisen ajatus olisi, että lapsi tarvitsee mahdollisimman varhain opettaa nukkumaan omassa sängyssään. Sen sijaan parhaiten itsenäistymistä nukkumisasiassa tuettaisiin kuitenkin niin, että vastattaisiin lapsen läheisyydentarpeeseen antamalla hänelle mahdollisuus nukkua vanhemman vieressä, kunnes hän itse osoittaa kiinnostusta siirtyä omaan sänkyyn. Silloin hän on saanut pikkuhiljaa kerättyä tarvittavan itseluottamuksen ja kokemuksen, että pärjää vanhemmistaan erillään yön yli.

Lasta ei siis tarvitse vanhempien toimesta työntää tai kannustaa itsenäiseksi, vaan vanhempien tehtävä on tuottaa vuorovaikutuksen ja läheisyyden tarjoamisen kautta lapselle luottamuksen ja turvallisuuden tunteita, joiden avulla lapsi itsenäistyy omaan tahtiinsa.