Onko pakko imettää, nukkua perhepedissä, vessahätäviestiä ja kantaa vauvaa liinassa?

Onko pakko imettää

Ei ole. Kiintymysvanhemmuus on kasvatusfilosofia, jonka toteuttamiseen arjessa voi hankkia ja soveltaa niitä välineitä, jotka tuntuvat itselle ja perheelle sopivilta ja tarpeellisilta.

Monelle kiintymysvanhemmuuden omakseen tuntevalle on luontaista valita vauvan- ja lapsenhoitotapoja, joiden avulla lisätään fyysistä läheisyyttä sekä lempeää vuorovaikutusta – ja siten tuetaan turvallisen kiintymyssuhteen muodostumista. Luonnollinen tapa vastata lapsen aitoihin tarpeisiin nähdään tärkeänä. Kiintymysvanhemmuuteen liitetyt lajityypilliset lastenhoitotavat sekä empaattinen ja rakentava vuorovaikutus ovat siis tapoja tukea lapsen kiintymistä ja kiinnittymistä hoivaajiinsa.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole tarjota perheille valmiita ratkaisuja, mutta tarpeellisena koetaan tiedon jakaminen vauvan- ja lapsenhoitotavoista, joilla voidaan tukea lapsen ja sitä kautta koko perheen hyvinvointia, ja joista perheet eivät välttämättä muuta kautta saisi tietoa. Kiintymysvanhemmuudessa on kyse ennen kaikkea perusasenteesta lasta kohtaan, ei vain ulospäin näkyvistä toimintatavoista.

  • Sinulle vanhempi: Vauvat
  • Kirjaesittely: The Continuum Concept
  • Kirjaesittely: Luonnollinen lapsuus