Lempeän kasvattajan opas. Aikuisen itsesäätely ja itsemyötätunto

Tiia Trogen, PS-kustannus, 2022.

Tiia Trogenin kirjoittama kirja ”Lempeän kasvattajan opas. Aikuisen tunnesäätely ja itsemyötätunto” kaikille niille, jotka haluavat olla tunnetaitoisia. Tunnetaitojen harjoittelu on erittäin palkitsevaa iästä riippumatta. Tämän päivän juttu onkin juuri tunnetaitokasvatus. Me haluamme kasvattaa lapsia, joilla on sekä hyvä tunne- että itsesäätelytaidot.

Kirja on käytännönläheinen, selkeä ja ehdottaman lempeä. Vaikka aihepiiri on herkkä, osaa Trogen kirjoittaa empaattisesti, syyllistämättä ketään.

Nykytutkimuksen mukaan parhaiten lasta ohjaa ja opettaa rauhallinen aikuinen. Meiltä aikuisilta, vanhemmilta, vaaditaan tunneälykkyyttä ja hyvää itsesäätelyä, mutta kuitenkin vain harva meistä on saanut lapsuudessaan minkäänlaista tukea tunnetaitojen opetteluun. Trogenin kirjan tavoite on olla kasvattajan tunnetaitojen ja itsesäätelyn apu. Kun hallitsemme oman mielemme ja pystymme säätelemään omia tunteitamme ja käyttäytymistämme, kehittyy myös lapsen itsesäätely lempeässä hoivassamme.

Kirja on nimenomaan aikuisten tunnetaitojen kirja, mutta se auttaa samalla myös lapsia. Kirjassa käydään selkeästi läpi aikuisen tunnetaitojen harjoittelua. Kirjassa on paljon esimerkkejä,
Kasvattajan tarina, vanhemmilta ja ammattikasvattajilta, sekä harjoituksia, joiden avulla on mahdollista tulla lempeäksi kasvattajaksi ja oppia kohtaamaan lapsi empaattisesti.

Tunnetaidot ovat kokonaisuus, iso nippu erilaisia taitoja. Tunnetaidot tuovat elämäämme kaikkea hyvää ja sen hyödyt ovat moninaiset. Trogen käyttää
tunnetaito-sanaa kuvaamaan kaikkia niitä taitoja, joita tarvitsemme tunteiden käsittelyyn. Muita kirjassa käytettyjä termejä ovat mm. itsesäätely (tunnetaitojen osa-alue: niin tunteiden, ajatusten ja käyttäytymisen säätely kuin tarkkaavaisuuden ohjaus), tunnesäätely (tunteiden voimakkuuden säätely), tunteiden validiointi (tunteiden oikeaksi vahvistaminen) ja itsemyötätunto (taito suhtautua itseensä lempeästi, ystävällisesti ja armollisesti).

Kirjan rakenne on selkeä. Ensimmäisessä osiossa käsitellään aikuisten tunnetaitoja. Käydään läpi sitä, mitkä asiat ovat vaikuttaneet tähän mennessä tunnetaitoihimme ja millainen suhde meillä on tunteisiimme nyt. Luvussa käydään läpi myös niitä asioita, joihin ei voi itse vaikuttaa, kuten geenit ja temperamentti, mutta jotka tärkeää silti huomioida. Ensimmäinen osio siis auttaa ymmärtämään sitä, mitkä tekijät ovat tehneet sinusta sinut ja mihin asioihin voit jatkossa vaikuttaa ja mihin et.

Toinen osio keskittyy itsesäätelyyn. Osiossa käydään läpi niin aitoa tunteiden säätelyä kuin ajatusten ohjaamista, valintojen vaikutusta ja toiminnanohjausta. Keskittyminen auttaa meitä tunnetaitojen opettelussa.

Kolmannessa osiossa pureudutaan itsemyötätuntoon. Itsemyötätunto auttaa meitä kohtaamaan vaikeaksi mieltämiämme tunteitamme. Se onkin iso apu tunteiden hyväksynnässä. Itsemyötätunto on tunnetaitojen harjoittelun tuki. Itsemyötätunto on se meidän lempeä sisäinen äänemme, joka kannustaa meitä tunnetaitojen opettelun matkalla ja lohduttaa vastaoinkäymisissä.

Neljännessä osiossa päästään harjoittelemaan tunnetaitoja. Kirjassa Trogen esittelee
10 porrasta tunnetaitohin (havaitseminen, hyväksyminen, kannattelu, tunnistaminen, ymmärtäminen, ilmaiseminen, sääteleminen, käsitteleminen, purkaminen ja tasapaino) eli miten askel askeleelta harjoittelemme tunnetaitojamme ja etenemme omissa taidoissamme.

Viimeisessä eli viidennessä osiossa käydään läpi tunnetaitoja työyhteisössä. Koska moni meistä vietämme kolmasosan päivästään töissä, on tunnetaitojen käsittely työyhteisön näkökulmasta myös perusteltua. Tunteet tarttuvat ja näin ollen työpaikan ilmapiirillä on merkitystä meihin jokaiseen.


– Taru-Tuulia Marsalo –Julkaistu osana vuoden 2022 joulukalenteria.