Onko vallankäyttö perheessä tarpeellista?

Onko vallankäyttö perheessä tarpeellista_

Yleinen käsitys on, että vanhemman tarvitsee pitää yllä valta-asetelmaa, koska muuten lapsi ottaa vallan ja alkaa hallitsemaan koko perhettä. Vanhempi voi kuitenkin hoitaa velvollisuutensa ja saada kunnioitusta ilman tarpeetonta vallankäyttöäkin.

Ristiriitoja perheessä aiheutuu siitä, kun lapsesta tuntuu, että vanhempi astuu hänen rajojensa yli ja loukkaa hänen itsemääräämisoikeuttaan. Tärkeää onkin tunnistaa, mitkä asiat kuuluvat lapselle ja mistä hän on itse oikeutettu päättämään. Lähtökohtaisesti kiintymysvanhemmuudessa ajatellaan, että jos kyse ei ole lapsen terveyteen tai turvallisuuteen liittyvistä asioista, aikuisen tulisi jättää lapselle päätösvalta omista asioistaan. Samalla tapaa rajanveto tehdään siinä, ettei lapsella ole oikeutta päättää aikuisen asioista.

Päätöksissä, jotka koskevat useampaa perheenjäsentä, voi ottaa avuksi esim.
Toimiva perhe -kirjassa kuvattuja vuorovaikutusmalleja. Niiden avulla voidaan tehdä perheessä päätöksiä niin, että kaikkien tarpeet ja mielipiteet tulevat mahdollisimman hyvin huomioiduiksi. Taustalla oleva perusidea on, että kuuntelemalla ja huomioimalla lasta myös lapset haluavat kuunnella ja huomioida aikuista.

Vanhemmalla on perheessä luonnostaan tietynlainen kapteenin rooli, johtuen taloudellisesta asemasta sekä velvollisuuksista liittyen perheen hyvinvointiin. Joskus voi olla tarpeen, että aikuinen perheen kokonaistilannetta arvioiden tekee yksipuolisia päätöksiä. Tällöinkin tulisi päätökset perustella hyvin lapselle, ja huomioida hänen mahdollinen pettymyksensä, esim. aktiivisen kuuntelun avulla. Päätöksiin liittyvät toimenpiteet tulisi myös tehdä lasta kunnioittavalla tavalla ja yrittää päästä niissä yhteisymmärrykseen (esim. lääkkeen otto).

Yhteistoiminnalliset ongelmanratkaisumenetelmät saattavat vaikuttaa alkuun työläämmiltä, kuin vallankäyttöön perustuvat. Niihin panostaminen kuitenkin kannattaa, koska ne mm. opettavat lapselle tärkeitä taitoja neuvottelusta, toisten huomioimisesta ja omien rajojen puolustamisesta. Turhaa vallankäyttöä kannattaa välttää myös siitä syystä, että se väistämättä tekee hallaa vanhempi-lapsi -suhteelle (niin kuin mille tahansa ihmissuhteelle). Jatkuvasti alistetussa asemassa olevat saattavat alkaa joko itse käskyttämään muita (esim. sisaruksia, kavereita), tai sitten myöntyvät tilanteeseen niin etteivät näe enää omia tarpeitaan merkityksellisinä eivätkä osaa tai uskalla tuoda niitä enää esille.

  • Kirjaesittely: Toimiva perhe