ongelmanratkaisu

Mitä lapselta voi odottaa ruokapöydässä?

Ruokapöydässä syntyy monesti tilanteita, joissa aikuisen odotukset sekä lapsen toiminta eivät kohtaa. Aikuisen on tärkeää tutkailla omia odotuksiaan sen suhteen, kuinka realistisia ne ovat. Ruokapöydän ristiriitoja lähestyttäessä tulisi pyrkiä kohtaamaan tilanne ja lapsi yksilöllisesti kuuntelemalla ja ymmärtämällä lasta. Ristiriitoja ratkoessa kannattaa muistaa rakentavan vuorovaikutuksen keinot: aktiivinen kuuntelu, minä-viestit sekä yhteistoiminnallinen ongelmanratkaisu. Lapset ovat hyvin erilaisia …

Mitä lapselta voi odottaa ruokapöydässä? Lue lisää »

Onko vallankäyttö perheessä tarpeellista_

Onko vallankäyttö perheessä tarpeellista?

Yleinen käsitys on, että vanhemman tarvitsee pitää yllä valta-asetelmaa, koska muuten lapsi ottaa vallan ja alkaa hallitsemaan koko perhettä. Vanhempi voi kuitenkin hoitaa velvollisuutensa ja saada kunnioitusta ilman tarpeetonta vallankäyttöäkin. Ristiriitoja perheessä aiheutuu siitä, kun lapsesta tuntuu, että vanhempi astuu hänen rajojensa yli ja loukkaa hänen itsemääräämisoikeuttaan. Tärkeää onkin tunnistaa, mitkä asiat kuuluvat lapselle ja …

Onko vallankäyttö perheessä tarpeellista? Lue lisää »