Uusperheen käsikirja

Uusperheen käsikirja

Marika Rosenborg & Tarja Törmänen, Kustannusosakeyhtiö Otava, 2019. 

Tämä kirja on lämmin ja ratkaisukeskeinen hyvinvointiopas joka käy läpi uusperheen kiemuroita ja tarjoaa arvokasta vertaistukea ja arkeen sovellettavia oppeja ja harjoituksia uusperhetaitojen kehittämiseen. Kirjailijoiden tavoitteena on ensisijaisesti jakaa tietoa, iloa ja rohkaisua uusperhetaitojen kehittämiseen. 

Uuspeerheessä kahden tai useamman perhekulttuurin yhdistäminen luo perheyhteisöön haasteita. Tällaiseen moniulotteiseen perheyhteisöön mahtuu monenlaisia ihmisiä, tunteita ja tapoja toimia. Näistä syistä uusperheet ovat haavoittuvaisempia kuin ydinperheet ja siksi he tarvitsevat onnistuakseen erityisen paljon tukea, tietoa ja rakkautta. 

Kirjaan on kerätty yhdeksän tarinaa uusperheistä eri elämänvaiheista jotka tarjoavat uudenlaisia näkökulmia uusperheen arjen haasteiden tarkasteluun. Näitä kaikkia perheitä yhdistää se, että vaikeuksista huolimatta ei ole annettu periksi ja se, että lopulta kaikki nämä tarinoihin haastatellut perheet kokivat uusperheensä onnelliseksi. Uusperheen käsikirja antaa vastauksia kysymyksiin miten ja millaisin keinoin he olivat päässeet siihen pisteeseen. Kirjan kirjoittajat ovat itsekin jakaneet yhteisen uusperheen arkea ja selvinneet sen myrskyistä lähivanhempana ja bonusmutsina. 

Kaikki uusperheet käyvät läpi samat haasteet ja ongelmat omalla tavallaan ja omalla ajallaan vaiheittain. Kirjassa avataan uusperheen muotoutumisen vaiheet; haaveet, rähinä ja helpotus sekä valmistetaan lukijaa varautumaan tulossa oleviin haasteisiin. Kirjassa annetaan konkreettisia työkaluja ja harjoituksia miten eri vaiheissa vastaan tulevia haasteita voi kohdata ja tarkastella rakentavasti. Tämän tiedon valossa on haasteiden keskellä mahdollista ymmärtää, että ne kuuluvat osaksi perheytymistä ja helpompi nähdä oma perhe aivan normaalina, joka käy läpi yhtä tärkeää kasvukautta.  

Uusperhe rakentuu aina entisen elämän päälle ja on näin alttiina monesta suunnasta tulevalle ulkopuoliselle arvioinnille ja kritiikille. Uusperhettä ympäröi moniulotteinen joukko vuorovaikutussuhteita ja sen arjessa korostuu useaan eri perheeseen kuuluvien ihmisten erilaiset tavat, sekä pitkälti synnynnäiset ominaisuudet kuten elämänrytmi ja temperamentti. Näiden eroavaisuuksien tunnistaminen, hyväksyminen ja niihin sopeutuminen ovat tärkeässä asemassa uusperheen arjen sujuvuuden kokemisessa. Siinä missä rauhallisempien on haastavaa nopeuttaa toimintaansa on ripeärytmisten harjoiteltava hidastamista. Kirjassa avataan lukijalle uusperheen eri perheenjäsenten roolia, tunteita ja näkökulmia joka auttaa ymmärtämään kaikkia uusperheen perheenjäseniä; lapsia, nykyisiä, entisiä ja uusia kumppaneita, isovanhempia, sukulaisia ja perheystäviä jotka omalla tahollaan yrittävät sopeutua uuteen tilanteeseen ja ihmissuhteisiin. Kirjailijat peräänkuuluttavat omien tunteiden ja tarpeiden jäsentelyä ja ymmärtämistä uusperheidentiteetin muodostumisen eri vaiheissa. 

Niin kuin minkä tahansa perheen myös uusperheen onnellisuuden ytimessä on vanhempien (uus)parisuhde. Vanhempien parisuhde rakentaa perheen tunneilmaston joka heijastuu koko perheeseen. Yhtä tärkeää on rakentaa ja ylläpitää turvallista yhteyttä myös lasten ja vanhempien välillä. Hyvän ja onnellisen parisuhteen ja uusperheen avainnipusta löytyy kyky keskustella, kiittää ja antaa rakentavasti palautetta. 

On monenlaisia oikeita tapoja olla yhteydessä toisiinsa uusperheenä. Minimitasona on tärkeää, että aikuisten ja lasten välillä oleva yhteys perustuisi toisia kunnioittavaan kommunikointiin mikä luo myönteisen vuorovaikutuksen ilmapiirin ja turvallisen olon kaikille perheenjäsenille. Eron jälkeen tämä ei aina ole helppoa, mutta mahdollista. Kirjassa pohditaan ja annetaan konkreettisia työkaluja ja harjoituksia siihen, miten tätä perheyhteyttä voisi vahvistaa ja näin päästä kohti onnellista uusperhearkea. 

Kirjailijat haluavat muistuttaa ja valaa uskoa siihen tosiasiaan, että sitä enemmän on toivoa mitä enemmän pystyy näkemään mahdollisuuksia haasteiden keskellä. Kun olet tutustumassa tähän kirjaan ja valinnut etsiä tietoa uusperheen hyvinvoinnin tukemiseksi olet selkeästä valinnut mahdollisuuksien tien. Onneksi olkoon sillä palkintona ponnisteluista on lasten ja koko perheen hyvinvointi.

Suosittelen esimerkiksi lainaamaan kirjan kirjastosta, jotta pääset rauhassa tutustumaan ja kokeilemaan kirjan konkreettisia harjoituksia omassa perheessäsi.
– Maarit Heikkinen – 
Julkaistu 5/20
23. 

lkv logo