Kunpa vanhempasi olisivat lukeneet tämän kirjan (ja lapsesi kiittävät, että sinä luit)

Philippa Perry, Otava, 2021. 

Psykoterapeutti Philippa Perryn 2020 julkaisema teos: Kunpa vanhempasi olisivat lukeneet tämän kirjan (ja lapsesi kiittävät, että sinä luit) on oiva kirja kaikilla vanhemmille, vanhemmaksi haluaville, kasvattajille sekä omaa lapsuuttaan ja elämäänsä pohtiville. Perryn teos avaa vanhemmuuteen liittyviä loukkuja, auttaa ymmärtämään omia käyttäytymismalleja sekä tarjoaa käytännön vinkkejä esimerkkien avulla.

Kirjailija ja psykoterapeutti Perry avaa kirjassaan lapsuuden eri ikäkausia raskaudesta alkaen, ja herättää kuulijan samalla pohtimaan omaa lapsuuttaan sekä omien vanhempien ja kasvattajien käyttäytymismalleja ja niiden vaikutusta lukijaan tänä päivänä. Kirjan alku tarjoaakin loistavia oivalluksen kokemuksia ylisukupolvisista kokemuksista ja siitä, kuinka tahattomasti ja tiedostamatta tietyt käytösmallit seuraavat meitä ja ohjaavat omaa toimintaamme – ja vanhemmuuttamme. Nämä omilta vanhemmiltamme perityt käyttäytymismallit ja niiden seuraaminen omassa elämässä ja vanhemmuudessa onkin kirjan suola, käytännön harjoitusten ja -kokemusten ohella.

Perry johdattaa lukijan luonnollisesti vanhemman omasta menneisyydestä perheen rakentamiseen ja edelleen tunnetaitoihin. Kirjan ensimmäiset osat luovat pohjan aikuisen tunnetaidoille ja eheyttäville kokemuksille. Kirja esittelee myös erilaisia perhemuotoja ja korostaa vuorovaikutuksen merkitysti yli ydinperhemallin. Vasta kirjan neljännestä osasta eteenpäin syvennytään tarkemmin omaan vanhemmuuteen konkretian kautta aina raskausajasta ja synnytyksestä lähtien varhaiseen vuorovaikutukseen ja lopulta lasten kasvamiseen ja murrosikään. Kantavana teemana on inhimillisyys ja elinikäinen oppiminen. Meidän ei tarvitse olla valmiita, vaan opimme, koemme ja kasvamme yhdessä lastemme kanssa tarjoten turvallisen ihmissuhteen ja käyttäytymismallin.

Kiintymysvanhemmuuden ja Lempeän kasvatuksen seuraajille sekä tiedonjanoisille kirja ei itsessään tarjoa varsinaista uutta tietoa, mutta toimii hyvänä muistutuksena ja herättelynä omasta roolistamme lasten elämässä ja vaikutuksestamme siihen. Perryn kirjassa avaamat käytännön vinkit ja kokemukset tuovat mukavaa tarttumapintaa teoreettisempiin teoksiin verrattuna ja kirja tarjoaakin varmasti jokaiselle lukijalle jotakin.
– Anni Tervamäki –Julkaistu 5/2022.