Mentalisointi – mitä se on?

mentalisointi

Haastattelin Janna Rantalaa aika tiukan työpäivän päätteeksi, ennen seuraavaa kokousta. Koska työpäivän aikana oli noussut esille kiire, havaitsin aika hyvin, miten arjessa sortuu ns. mukaymmärtämään lasta. Sen sijaan, että antaisi lapsen riitatilanteessa kertoa aidosti oma näkökulmansa rauhassa kuunnellen saatan sortua päättelemään asian lapsen puolesta. Vaikka päätelmäni osuukin useimmiten oikeaan, jää lapselta kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisen kokemus saamatta. Vastaavasti lapsi ei pääse kiinni miten aikuinen päätelmään päätyy, mikäli aikuinen ei sitä kiireen tai muun syyn vuoksi lapselle avaa. Haastattelu tuli siis minulle täydelliseen kohtaan muistuttamaan, että vaikka tuntisin lapsen hyvin, en voi kuitenkaan varmaksi tietää, mitä hän ajattelee.

Haastattelussa puhuimme paljon siitä, miten vanhemman tehtävä on ymmärtää lasta ja auttaa lasta ymmärtämään vanhemman mieltä. Lapsi nimittäin yrittää tehdä sitä luonnostaan koko ajan. Meillä siis on halu ja tarve tulkita toistemme viestejä ja esimerkiksi lapsuuden kokemukset vaikuttavat siihen, miten hyvin siinä onnistumme.

Mentalisointi on toisen mielen ja ajatusten tulkintaa. Aikuiset tulkitsevat mielellään lapsen toimintaa, mutta usein omasta itsestään lähtien. Joskus mentalisointi menee pieleen, tai aikuinen ei ole itsekään kykenevä siihen. Aikuinen ei esimerkiksi kuuntele lasta loppuun saakka tai päättää lapsen puolesta hänen motiivinsa, esimerkiksi tietää lapsen puolesta onko lapsi tarkoittanut hyvää tai pahaa. Liian jämäkkä ja auktoritäärinen vanhempi saattaa olla tyyliä “
Pulinat pois ja minä päätän”. Näissä olosuhteissa kasvavat lapset eivät opi lapsena mentalisoimaan, koska heidän mieltään ei pyritäkään aidosti ymmärtämään. Näistä lapsista kasvaa aikuisia, joiden mentalisointitaidot eivät ole hyvät.

Haastattelussa Janna Rantala kuitenkin kertoi, että ainoa mentalisaation opettaja ei onneksi ole omat vanhemmat. Lapsi saattaa siis oppia näitä taitoja muilta ympäröiviltä ihmisiltä, kuten opettajilta tai lähisukulaisilta tai aikuisena esimerkiksi hyvin myötätuntoiselta kumppanilta. Lisäksi vanhemmuus on uusi mahdollisuus. Rantala ja Mattila kannustavat ottamaan ilon irti lapsuusajasta, jolloin lapsen mieli kehittyy hurjaa vauhtia ja vanhempanapääsee sitä lähietäisyydeltä seuraamaan. Samalla vanhempi pääsee oppimaan mentalisaatiota, mikäli se on lapsena jäänyt oppimatta.

Haastattelussa pohdimme myös, miten aikuinen voi auttaa lasta oppimaan mentalisaatiota. Rantala kertoi, että yksinkertaisimmin se tapahtuu mentalisoimalla. Pelkkä tunteiden tai tilanteiden sanoittaminen ja selittäminen ei ole mentalisaatiota, vaan enemmänkin oman mielen sisällön kertomista. Ristiriitatilanteessa mielenrauhan palauttamisen jälkeen kannattaa pyytää lasta kertomaan mitä tapahtui ja kuuntelemaan huolellisesti loppuun asti ja ymmärtämään tämän näkökulmaa. Pyrkimys on ymmärtää lapsen intentioita silloinkin, kun hän tekee ja toimii ei-toivotusti. 

Nykyään puhutaan paljon tunteiden sanoittamisesta, mutta Rantalan mielestä on tärkeä myös tuoda mielen sanoja arjen sanastoon. “Meinasin ensin, mutta päätinkin sitten…”. Tällä lapselle saadaan ikkuna aikuisen ajatuksiin ja lapsi alkaa ymmärtämään, että minun mieleni ei ole sinun mielesi- että ihmiset ajattelevat ja tekevät päätöksiä eri tavoin. Myös tämä auttaa mentalisointitaidon oppimisessa.   

Mentalisointikyky on oleellinen osa hyvää vuorovaikutusta. Lapsella se näkyy niin, että mentalisoivalla lapsella on prososiaalisia taitoja, joiden ansiosta hän on suosittu vertaissuhteissa. Kun lapsella on myönteisiä kaverisuhteita, saa hän myönteistä huomiota ja pääsee harjoittelemaan lisää mentalisointia. Hyvä kiertää. Tästäkin syystä meidän aikuisen on äärimmäisen tärkeä pyrkiä ymmärtämään lastemme mieliä jo pienestä pitäen.

Mentalisointi on siis lyhyesti sanottuna toisen mielen lukemista. Helpoiten sitä oppii, kun tulee ymmärretyksi ja kuulluksi lapsena. Mahdollisuuksia mentalisoinnin oppimiseen syntyy onneksi myöhemminkin esimerkiksi ystävien kanssa ja parisuhteissa.
– Petra Masko 

  • Kirjaesittely:  Mitä ihmettäJulkaistu ensimmäisen kerran vuonna 2019.