Mitä on lempeä kasvatus?

Mitä on lempeä kasvatus

Lempeä kasvatus on luonnollinen jatkumo vauva-ajan vuorovaikutukselle. Lempeässä kasvatuksessa pyritään saavuttamaan luottamuksellinen ja kunnioittava suhde lapsen ja aikuisen välille  rakentavan vuorovaikutuksen avulla. Aikuinen kasvaa ja oppii uutta aina kun lapsen kanssa tulee eteen uusi tilanne. Korjaavat toimenpiteet kohdistuvat ensisijaisesti aikuiseen. Aikuinen vastaa siitä, millainen suhde lapseen muodostuu. Vertaistuen kautta vanhempi pääse tutkimaan omaa toimintaansa ja kehittymään vanhempana.

Lapsi nähdään lähtökohtaisesti halukkaana tekemään yhteistyötä, kunhan vain häneen uskotaan ja hän näin ollen saa siihen mahdollisuuden. Aikuinen kannustaa lasta yhteistyöhön rakentavan vuorovaikutuksen avulla, jossa lapsi kohdataan kunnioituksella ja uskoen tämän kyvykkyyteen ja halukkuuteen tehdä yhteistyötä.

Kasvaakseen lapsi tarvitsee ohjausta mm. yhteiskunnan normeista ja käytöstavoista, mutta lapselle sallitaan myös oma näkemys ja mahdollisuus tehdä itse omat virheensä, ja oppia niistä.

Lempeä kasvatus painottaa tunne-ja vuorovaikutustaitoja. Aikuisen rooli on olla aito, tunteva ja toimiva ihminen, joka ilmaisee omia tarpeita ja tunteita rakentavasti ja  näyttää näin lapselle mallia rakentavasta vuorovaikutuksesta. Omien tunteiden ja toiminnan tarkastelu realistisesti, mutta lempeästi kehittää sosiaalisia taitoja. Vanhemman kannattaakin harjoitella omia sosiaalisia taitoja, jotta voi tukea paremmin lapsen oppimista. Lempeässä kasvatuksessa ristiriidat pyritään ratkaisemaan yhdessä niin, että jokainen osapuoli tulee kuulluksi. Tavoitteena on, että kenenkään tarpeita ei jätetä huomiotta, vaan että koko perhe voi hyvin.

Lempeä kasvatus perustuu tieteeseen ja kirjallisuuteen pohjaaviin kasvatusnäkemyksiin sekä yleisiin elämänarvoihin. Sen toivotaan tukevan lapsen kasvua autonomiseksi, tarpeelliset sosiaaliset taidot omaavaksi muita ja itseään kunnioittavaksi ihmiseksi.

  • Blogi: Siltoja rakentamassa
  • Kirjaesittely: Toimiva perhe
  • Kirjaesittely: Rakentava ja myötäelävä vuorovaikutus
  • Tukea vanhemmuuteen: Lempeä kasvatus