Kantaminen

Lapset kaipaavat kantamista, kosketusta ja läheisyyttä, jotka ovat syömisen ja nukkumisen ohella vauvaikäisen lapsen perustarpeita. Lapsen kantaminen on luonnollinen tapa pitää lasta lähellä ja se on lapsellekin tuttu asia – onhan häntä ensin kannettu kohdussa ja sitten sylissä. Kantaminen edistää varhaista vuorovaikutusta sekä lapsi-vanhempi kiintymyssuhteen muodostumista. Vanhemmat, jotka pitävät lasta paljon lähellään, herkistyvät kuuntelemaan vauvan viestejä ja myös reagoivat niihin nopeammin, jolloin vuorovaikutus on samantahtista ja sujuvaa. Tutkimukset osoittavat keskimääräistä runsaamman kantamisen vähentävän pienten vauvojen itkuisuutta. Runsas kantaminen lisää tyytyväisyyttä päivän aikana ja se heijastuu myös ilta-aikaan, jolloin usein pienet lapset itkevät enemmän. Runsaan kantamisen ajatellaan myös vähentävän itkun tarvetta, koska vanhempi reagoi lapsen tarpeisiin aikaisemmin. 

Kantamisella on paljon sekä psyykkisiä että fyysisiä etuja niin lapselle kuin kantajallekin.

  • Kantaminen auttaa vahvistamaan lapsen ja vanhemman välistä kiintymyssuhdetta.
  • Kannettaessa lapsi on liikkeessä mukana, kosketuksessa sekä näköyhteydessä kantajaan. Tämä tekee lapsen olon turvalliseksi, ja samalla hermo-, lihas- ja hengitysjärjestelmä saa stimulaatiota. Tasapaino- ja liikeaisti, yleensäkin motorinen kehitys, kehittyvät. Lapsi on aktiivisena mukana askareissa, ei passiivinen etäältä katselija.
  • Kantovälineessä ollessaan lapsella on toisaalta mahdollisuus tarkkailla ympäristöä, mutta myös mahdollisuus suojautua liioilta ärsykkeiltä.
  • Kantajalla on mahdollisuus reagoida lapsen viesteihin herkemmin lapsen ollessa lähellä.

Kantamisella on myös lukematon määrä muita hyötyjä, joista alla muutama:

  • Kantoliina on mainio väline kantamiseen ja läheisyyden tarpeen tyydyttämiseen.
  • Ergonominen kantoväline on vanhempien ”hands free”, koska kantajan kädet ovat vapaina muiden asioiden tekoon, kuten esikoisen halailuun tai hänen kanssaan leikkimiseen ja kotitöihin.
  • Lapsi on aktiivinen osallistuja heti vauvasta alkaen. Kun tarjolla on liikaa hermostuttavia ja väsyttäviä virikkeitä, vauvan tarvitsee vain kääntää päänsä, ja vastassa on taas tuttu ja turvallinen vanhempi. Väsähtänyt vauva voikin painaa päänsä vanhempaansa ja nukahtaa turvallisesti päiväunilleen kantoliinassa. Tätä parempaa paikkaa ei olekaan nukkua!
  • Kantaminen tukee lapsen aistien ja tunteiden kehittymistä. Lapsen ollessa vanhemman ihoa lähellä, aistii hän vanhemman tunteet läheltä. Kaikki nämä tunteet jäävät vauvalta huomaamatta, jos hän on etäällä vanhemmasta esimerkiksi lattialla tai sitterissä.
  • Lapsi tuntuu paljon kevyemmältä kannettavalta ergonomisessa kantovälineessä kuin vain sylissä kannettaessa.
  • Lapsen kulkiessa kantovälineessä pääsee lähes mihin tahansa, auraamattomat tiet eivät ole este, bussiin mahtuu, hissiä ei tarvitse jonottaa, metsään pääsee…