Miten lievittää huolta perheessä?

sota on vakava loukkaus

Tämänhetkinen tilanne Euroopassa on uhkaava ja hyvin hämmentävä. On helppo arvata, että myös lapset ovat ihmeissään ja huolissaan. Lapset aistivat ja peilaavat meidän tunteitamme ja mukautuvat niihin. Jos aikuisen on vaikea pysyä huolettomana, tarttuu huoli lapsiinkin.

Aikuisen tunteet ovat luonnollisia, koska emme tiedä mitä tapahtuu, tilanne on vakava ja tulevaisuus pelottaa. On siis tärkeä hyväksyä, että itsellekin tilanne on pelottava ja huoliajatuksia nostattava.

Pelkoa ei kuitenkaan pitäisi lietsoa. Kun aikuinen kykenee pysymään jokseenkin vakaana myös erityisissä tilanteissa, hän tekee kasvatustyötä myös tulevaisuutta varten. Saamansa mallin kautta lapsen resilienssi kehittyy ja hän kykenee tulevaisuudessa kohtaamaan muutkin haastetilanteet helpommin. Sekä aikuisen että lapsen hämmennystä sodan aiheuttamassa erikoistilanteessa voi helpottaa muutamilla tavoilla:

  • Ole läsnä.  Kerro lapselle, että olet valmis keskustelemaan asiasta milloin tahansa. Kerro, että hän voi kysyä sinulta mitä tahansa ja pyydä häntä puhumaan kanssasi, mikäli hän kuulee jotain asiaan liittyvää, joka huolestuttaa tai mietityttää. Päiväkodeissa, kouluissa ja somessa saattaa liikkua paljon pelottavaa ja väärääkin tietoa. Aikuisen on tärkeä pysyä ajan tasalla myös lasten välillä tapahtuvassa keskustelussa.
  • Kiitä lasta siitä, että hän puhuu huolistaan sinulle. Viesti lapselle, että hän voivat aina tulla huolineen sinun luoksesi. Luo ilmapiiri, jossa kaikki tunteet ovat sallittuja. Kuuntele lasta läsnäollen ja aidosti.  Nämä kaikki hyödyttävät myös ihan tavallisissa arkisissa tilanteissa, sillä ne vahvistavat yhteyttä. 
  • Salli kaikenlaiset tunteiden osoitukset. Lapsi saattaa hämmennyksen ja pelon vuoksi saada monenlaisia tunteenpurkauksia, myös esimerkiksi vitsailua, asialla leikittelyä ja raivareita. Tarjoa empatiaa.
  • Älä kuormita lasta liialla informaatiolla. Vastaa ja kerro ikätasoisesti asioista. Aktiivinen kuuntelu on hyvä menetelmä myös tässä asiassa. Lapsen yksilöllisyys on myös tärkeä huomioida; toiset kantavat huolta luonnostaan enemmän kuin toiset, ja siksi lasten kanssa on oltava herkällä korvalla. 
  • Kerro lapselle konkreettisesti, mitä hän voi tehdä. Hän voi purkaa tunnekokemuksiaan hänelle sopivalla tavalla, esimerkiksi maalaamalla, piirtämällä, muovailemalla, tanssimalla tai musiikin avulla. Mahdollisuuksien mukaan ja pandemiatilanne huomioiden voi myös lisätä kontakteja lapselle tärkeiden ihmisten kanssa, jotta lapsi huomaa hänelle tärkeiden ihmisten säilyvän maailmantilanteesta huolimatta.
  • Vältä uutisten katsomista lasten kanssa tai lasten nähden. Kerro mieluummin itse lapselle uusimmat kuulumiset lapsentasoisesti.
  • Etsi itsellesi joku, jonka kanssa jutella, jos olet huolissasi. Kuten mainittua, on normaalia, että tilanne huolestuttaa. Salli pelko itsellesi ja sanoita se turvallisessa ympäristössä, joko ystävälle, omalle perheelle tai esimerkiksi työtoverille. Älä kuitenkaan anna lasten kuulla aikuisten välisiä keskusteluja.

Ja lopuksi muistutamme, että ihmiset ovat erittäin kestäviä, myös erityistilanteissa. Kun me uskallamme puhua tunteistamme ja tulemme kohdatuksi ja kuulluksi, pääsemme yli hyvin vaikeistakin tilanteista. Pyri siis varmistamaan, että saat itse jakaa huolesi ja että lapset saavat jakaa oman huolensa vakaalle, turvalliselle aikuiselle.

Pidetään huolta toisistamme!Julkaisu 02/2022.