Pitääkö lapsen kanssa olla aina kaikessa johdonmukainen?

Pitääkö lapsen kanssa olla kaikessa aina johdonmukainen_

Usein ajatellaan, että lapsen kanssa tulee toimia aina johdonmukaisesti. Tähän sisältyy oletus siitä, että ilman vankkumatonta, johdonmukaista aikuista lapsi alkaa käyttäytyä epätoivotulla tavalla.

Kuitenkin esimerkiksi Thomas Gordon painottaa
Toimiva perhe -kirjassaan vanhempien inhimillisyyden tärkeyttä lasten kasvatuksessa. On luonnollista, että mielipiteet ja asenteet voivat olla erilaisia hetkestä riippuen. Tähän voi vaikuttaa yksinkertaisesti esimerkiksi se, sattuuko olemaan huono vai hyvä päivä ja muut vallitsevat olosuhteet tai toisen ihmisen (lapsen) kanssa käydyn keskustelun muuttama tilanne.

Pyrkimys johdonmukaisuuteen liittyy usein lapselle ulkoapäin laadittuihin sääntöihin. Lempeässä kasvatuksessa ajatellaan, että eri tilanteita pyritään tarkastelemaan tapauskohtaisesti, lapselle selittäen ja lapsen kanssa yhdessä sopien sen sijaan, että vanhempi asettaisi sääntöjä yksipuolisesti.

Toimiessaan inhimillisesti vanhempi mallintaa lapselle joustavuutta, aitoutta ja rehellisyyttä. Lapsi oppii esimerkin kautta itsekin joustamaan ja se lisää sujuvuutta arkeen: kun lapsi kokee tulevansa kuulluksi, hän myös kuuntelee vanhempiaan ja joustaa tarvittaessa myös itse. Joustavuus on tärkeä taito myös muissa ihmissuhteissa.

Voi tuntua, että epäjohdonmukaisuus aiheuttaa lapsessa hämmennystä, mutta näin ei useinkaan ole. Lapsi ymmärtää, kun hänelle selitetään.

Esimerkki 1:
Yleensä on ok, että lapset tuovat kotiin kavereita. Vanhemmalla kuitenkin särkee päätä. Hän selittää lapselle, ettei tänään siedä ylimääräistä melua, mutta huomenna kaverit voivat varmastikin taas tulla. Lapselle tämä on ok.

Esimerkki 2:
Yleensä perheellä on herkkupäivä perjantaina. Vanhempi haluaa pitää sen kerran viikossa tapahtuvana, koska on huomannut että se on hyväksi heille kaikille. Lapsi haluaisi kuitenkin tiistaina katsoa hyvän elokuvan kaverin kanssa ja napostella samalla herkkuja. Hän perustelee pyyntöään erikoistilanteella. Vanhemman mielestä rutiinista poikkeaminen on perusteltua, joten hänellä ei ole mitään syytä olla joustamatta. Lapsi tuskin alkaa tästä johtuen pyytämään herkkuja joka tiistai.

Esimerkki 3:
Koko perheen mediavapaa aika alkaa klo 19. Lapsi ehdottaa, että sitä siirrettäisiin tänään, koska eräs kiinnostava tubettaja päivittää uuden videon juuri silloin. Vanhemman mielestä syy joustaa on aito, hän suostuu ja perustelee näkemyksensä lapselle. Lapsi ymmärtää, että joustaa voi tarvittaessa molempiin suuntiin.

  • Kirjaesittely: Toimiva perhe