Mitä on tunteiden sanoittaminen?

Mitä on tunteiden sanoittaminen_

Tunnetaidoissa ensimmäinen askel kohti tunteiden säätelyä, kannattelua ja hallintaa on tunteiden tunnistaminen. Se opitaan tunteiden sanoittamisen avulla. Sanoittamisen kautta lapsi opettelee ymmärtämään ja nimeämään omia tunteitaan. Sen myötä lapsi oppii myös säätelemään käyttäytymistään eli sitä, miten erilaisia tunteita on hyvä tuoda esiin. Kiintymysvanhemmuudessa puhutaan usein rakentavasta tunneilmaisusta. Tämä vaikuttaa positiivisesti kaikkeen vuorovaikutukseen niin oman perheen kun kavereidenkin kanssa.

Elämä tuo tullessaan päivittäin tapahtumia, jotka aiheuttavat monenlaisia tunteita. Lapsi ilmaisee luontaisesti erilaisia tunteita usein kovaan ääneen ja näyttävästi, koko kehollaan. Monesti nämä tilanteet aiheuttavat vanhemmille turhautumista ja kokemuksen, että lapsen auttaminen on vaikeaa. sanoittamista kannattaa suosia, koska sen avulla päästään usein erilaisten tilanteiden yli.

Mitä pienempi lapsi, sen lyhyemmin tunne kannattaa sanoittaa. Pienelle riittää, kun hän huomaa että aikuinen ymmärtää häntä, hyväksyy hänen kaikki tunteensa ja kykenee kannattattelemaan tunnetta lapsen apuna. On hyvä pyrkiä olemaan tunteiden sanoittamisessa täsmällinen. ”
Sinua harmittaa” on aika epämääräinen, ja tunne olisikin hyvä määrittää tarkemmin. Esimerkiksi: ”Olet pettynyt”, ”Olet surullinen”, ”Sinua pelottaa” tai ”Sinua jännittää”. Lapselle tulee sanoittaa myös positiivisia tunteita.

Toisinaan aikuiset kokevat vaikeaksi sanoittaa tunteita, koska eivät osaa nimetä niitä, tai sanoittaminen tuntuu epäluontevalta tai keinotekoiselta. Alla olevassa linkissä näkyy tunnesanoja, jotka kannattaa opetella jos oma tunnesanasto tuntuu suppealta. Aikuinen voi myös kehittyä sanoittamisessa, kun alkaa tutkia, tunnistaa ja sanoittaa omia tunteitaan eri tilanteissa. Sanoittamisessa tulee paremmaksi aktiivisessa vuorovaikutuksessa lapsen kanssa. Tärkeintä on, että aikuinen on kiinnostunut lapsesta, hänen ajatuksistaan ja tunteistaan.

Vaikka sanoittaminen joskus tuntuu arvaamiselta, on pienellä lapsella tunteet melko helppo määrittää. Vanhemman kannattaa luottaa siihen, että tuntee oman lapsensa ja tarkastella lapsen toimia olemalla aktiivisesti läsnä. On hyvä tietää, että lapsi useimmiten oikaisee, jos aikuinen sanoittaa väärin. Ja mitä isompi lapsi, sen paremmin hän osaa jo itse kertoa tunteensa. Kouluikäinen saattaa jo hermostua, kun hänen päivänselviä tunteitaan sanoitetaan. Silloin kannattaa mieluummin kysyä lapselta suoraan, mikä tunne on pinnalla, tai käyttää aktiivista kuuntelua tilanteiden selvittämiseksi.

On myös tilanteita, joissa aikuinen oikeasti sanoittaa väärin tai ei tiedä mikä tunne lapsella on. Silloin se kannattaa sanoa lapselle avoimesti. Lasta ei kannata myöskään ylitulkita tai syöttää hänelle tunteita, joita itse kokee jossain tilanteessa. Parhaimman opin tunteiden nimeämiseen ja kannatteluun antaa aikuinen mallillaan. Aikuisen on siis suotavaa minä-viestein ohjata lasta ja kertoa näin myös omista tunteistaan.

Tunteiden sanoittamisessa ja tunnekasvatuksessa lapselta voi kysyä, missä kohdassa kehoa tunne tuntuu. Kysymyksiä voi jatkaa pyytämällä lasta kuvailemaan tunteen väriä tai muotoa. Sen jälkeen voi lapselle kertoa, että tunteita tulee ja tunteita menee, tunteet ovat tärkeitä meidän elämässä. Voi yhdessä pohtia miten kyseinen tunne lähtee pois (esimerkiksi suru, ”keltainen perhonen” lähtee erään lapsen kuvailun mukaan ikkunasta ulos kyynelten mukana). Konkretia auttaa lasta tunteiden kannattelussa.

Tunteiden sanoittamisen ohella lapselle kannattaa sanoittaa myös tunteiden syitä ja erilaisia tilanteita, jotka herättävät tunteita.

Esimerkki:

Lapsi haluaisi jäätelöä, mutta äidin täytyy vastata kieltävästi. Lapsi heittäytyy maahan ja alkaa huutaa kovaan ääneen.

Vanhempi: Olet pettynyt.

Lapsi: NIIIIINNNNN!!!

V: Sä tykkäät jäätelöstä ja petyit, kun et saa sitä.

L: JOOOO!!!

V: Olen tässä vieressä, jos kaipaat lohdutusta.