Ihana perhe – tietoisen vanhemmuuden ABC

Ihana perhe

Elina Kauppila, Viisas Elämä, 2016. 

Kirjan kirjoittaja Elina Kauppila on tunne- ja vuorovaikutuskouluttaja, filosofian maisteri, kirjailija ja yrittäjä. Tämä kirja sopii erityisesti pienten lasten vanhemmille.

Vanhempana saattaa kokea helposti riittämättömyyden tunnetta ja syyllisyyttä siitä, ettei pysty olemaan riittävän hyvä vanhempi lapsilleen. Vanhempana saattaa pysähtyä ajattelemaan, että on opittava sellaisia keinoja (mm. mindfulness, vuorovaikutustaitojen kehittäminen ja hengitysharjoitukset), joiden avulla pärjää ja jaksaa itse. Ihana perhe – tietoisen vanhemmuuden ABC -kirja on kooste niistä keinoista, jotka toimivat apuna Kauppilalle hänen vanhemmuudessaan ja joiden hän toivoo toimivan myös muille vanhemmille. Juurikin mindfulness ja tiedostava toiminta ovat tässä kirjassa avainasemassa.

Kirja kumpuaa kolmesta eri lähteestä: kirjailijan omasta vanhemmuudesta, Toimiva perhe- ja Ihana perhe -kursseista sekä kysymyksistä vanhemmuudesta, vuorovaikutuksesta ja perhedynamiikasta, joita Kauppila on saanut alettuaan pitämään vanhemmuuteen liittyviä kursseja.

Kirjan ajatuksena on tuoda helpotusta ja apua vanhemmuuteen. Kirjassa Kauppila ei pyri kertomaan yhtä tai ainoaa totuutta vaan antaa vinkkejä, jotka ovat toimineet hänelle. Kirja on helppolukuinen ja pätkitty pieniksi kappaleiksi. Näin ollen sitä voi lukea, missä järjestyksessä tahansa, etsien aina kulloiseenkin hetkeen sopivan kohdan. Kirjassa on paljon esimerkkejä kirjoittajan kaksilapsisesta perheestä sekä tuttavapiiristä, ja se tuo tilanteet hyvin käytännöllisesti esille.

Rakasta. Kunnioita. Ole empaattinen. Luo yhteyttä. Anna anteeksi. Luota. Innosta. Rohkaise. 
Tee nämä kaikki ensin itsellesi.

Kirjan alussa käydään lyhyesti läpi kirjan kannalta keskeiset käsitteet: tietoinen vanhemmuus, mindfulness ja tunne- ja vuorovaikutustaidot sekä tietoinen vuorovaikutus.

Seuraavaksi Kauppila esittelee
vanhemmuuden neljä tukipilaria. Näiden pilareiden täyttyessä vanhemmuus on sellaisella tasolla, jolla on helpompaa liikkua ja joka varmasti tukee sekä vanhemman että lapsen kasvua, kukoistusta ja jaksamista. 

Ensimmäinen tukipilari: Itsestään huolehtiminen
Vanhemman on äärimmäisen tärkeää pitää itsestään huolta. Omaan jaksamiseen niin kehollisesti kuin henkisestikin kannattaa kiinnittää huomiota. Syö, nuku ja liiku terveellisesti. Vältä haitallisia ja stressaavia elämäntapoja. Opettele huomaamaan omat tapasi reagoida stressaaviin tilanteisiin. 

 1. harjoittele hyväksyvää tietoista läsnäoloa eli mindfulnessia
 2. harjoittele itsemyötätuntoa, jolloin tulet tietoisemmaksi omista tunteistasi
 3. kirjoita ylös ne käyttäytymisen muodot, joiden koet olevan tuhoavia tai ei-rakentavia eli havainnollistava kirjoittaminen

Toinen tukipilari: Vanhemman ja lapsen välisen yhteyden vaaliminen
Vanhemman on tilanteessa kuin tilanteessa vaalittava lapsensa kanssa heidän välistä rakastavaa ja luottavaa yhteyttä. Vanhempina olemme lapsillemme kaikista tärkeimpiä ihmisiä, joten on tärkeintä, että ylläpidämme välillämme olevaa yhteyttä yllä parhaamme mukaan. Yhteydessä toteutuvat läsnäolo, luottamus, rakkaus ja ilo. Lapsen on aina voitava luottaa siihen, että olemme hänen puolellaan ja, että vanhemman rakkaus ei ole mitenkään ehdollista. Kun tämän ajatuksen tavoitat, helpotat omaa vanhemmuuttasi. 

Muista: lapsi yrittää aina parhaansa! Lapsi ei tarkoita tehdä sinulle kurjasti, hän ei vain saa muuta.

Kolmas tukipilari: Vanhemmuus kasvun ja kukoistamisen mahdollistamisena kurinpidon ja rankaisemisen sijaan
Vanhempana tehtävämme ei ole toimia jatkuvina kriitikkoina, vaan antaa lapsen kasvaa, mahdollistaa hänen turvallisuutensa terveytensä ja menestyksensä juuri sinä ihmeellisenä yksilönä, joksi hän on syntynyt. Rankaisemisella, uhkailulla ja yleisellä kurinpidolla luomme lapselle negatiivisen käsityksen sekä hänestä itsestään että maailmasta ja meistä vanhemmista. Vältä kurinpitoa. Ylläpidä rajoja ja huolehdi omista tarpeistasi, sovi sääntöjä ja luo rutiineja helpottamaan arkea ja luomaan lapselle tervettä turvallisuuden tunnetta.

Neljäs tukipilari: Ilo tärkeänä osana jokapäiväistä elämää
Muista luoda arjen pyörteisiin ilo, leikillisyyttä ja sadunomaista tunnelmaa. Kerro lapselle mistä iloitset ja mistä nautit hänen kanssaan. Lapselle on tärkeää nähdä vanhempansa leikkimässä, joten pelleile, hassuttele ja törttöile ihan tahallasi.

Parasta tietoista vanhemmuutta on omien rajojen tunnistaminen.

Kirjassa annetaan ohjeita myös tunnekuohujen ja ristiriitatilanteiden kohtaamiseen. Kohdatessasi vaikean tilanteen tai huomaat tunnekuohusi, voit tehdä muutaman asian:

 • hidasta
 • huomioi omat tunteesi
 • huomioi omat ajatuksesi
 • huomioi keholliset reaktiot
 • kirjoita nämä myöhemmin muistiin, jotta voit oivaltaa niiden totuudellisuuden ja hyödyllisyyden
 • harjoita itsemyötätuntoa / itsesi aktiivista kuuntelua

Kun olet hengittänyt muutamaan kertaan rauhallisesti ja laskenut oman tunnekuohusi, pystyt kohtaamaan lapsesi tunnekuohun.

Kun kohtaat lapsen tunnekuohun, voit samoin tehdä muutaman asian (huomioi, että olet jo huomioinut mahdollisen oman tunnekuohusi):

 • anna lapselle täysi huomiosi
 • sanoita lapsen tunteita aktiivisesti ja kunnioittavasti kuunnellen
 • anna lapselle muutama vaihtoehto, joista hän voi valita
 • anna lapselle tilaa ja aikaa päättää asia itse
 • anna lapselle tunne siitä, että hän osaa ratkaista asian ja auta ratkaisussa, jos lapsi haluaa. Muista olla kunnioittava lasta kohtaan

Tämän jälkeen kirjassa siirrytään ABC-osioon, jossa käydään aakkosjärjestyksessä läpi erilaisia hakusanoja, jotka Kauppila on valinnut kirjaansa. Näitä ovat mm. aktiivinen kuuntelu, ehtiminen, luottamus, minäviestit, oma aika, pureminen, ruutuaika, stressi, totteleminen, ujostelu/ujo lapsi, yöheräily ja äitikaverit/vertaistuki.  

Kirjan loppuun Kauppila on koonnut tehtäviä, joiden tarkoitus on tehdä tiedostavaa asennetta ja valintojen tekemistä helpommaksi.

Muista, että lempeys on avain onnellisuuteen ja sen on lähdettävä itsestä.

Kirjan ajatus on tärkeä: Lapsen kunnioittaminen omana itsenään, ainutlaatuisena itsenään, ja sen tiedostaminen, että lapsi tekee aina parhaansa, vaikka käyttäytyy joskus aikuisten mielestä sopimattomalla tavalla.– Taru-Tuulia Marsalo –
Julkaistu osana vuoden 2022
joulukalenteria.