Kannustavan vuorovaikutuksen voima

kannustava vuorovaikutus

Kannustava vuorovaikutus on käytännönläheinen ja selkeä tapa olla vuorovaikutuksessa. Kannustavan vuorovaikutuksen avulla voit kehittää Sinun ja lapsesi välistä hyvää ja aktiivista vuorovaikutusta. Se vahvistaa tietouttasi siitä, miten suhtautumisesi vaikuttaa lapseesi. Tässä blogissa kerron muutamia vinkkejä, kuinka voit harjoitella kannustavaa vuorovaikutusta lapsesi kanssa. Esimerkit sopivat hyvin myös nuoren, puolison tai vaikka työkaverin kanssa kokeiltaviksi.

Kannustavan vuorovaikutuksen ytimessä on kolme hyvän vuorovaikutuksen dialogia: tunnepohjainen, merkityksiä luova ja avartava sekä säätelevä dialogi.

Tunnepohjainen dialogi:

Perusta luottamukselle ja inhimillisyydelle.

Osoita lapsellesi myönteisiä tunteita:

  • osoita, että pidät lapsestasi
  • seuraa lapsesi aloitteita
  • pidä yllä hyvää vuorovaikutusta
  • kannusta, anna positiivista palautetta ja vahvista lastasi

Minä tarvitsen Sinun rakkauttasi.
Kun olemme lähekkäin toisiamme, voin näyttää miltä minusta tuntuu.
Tulen iloiseksi, kun arvostat sitä, mitä teen.

Iloitse arkisista asioista arjenrutiinien keskellä:

  • huomaa arjen helmihetket

Mieti, mikä saa lapsesi iloiseksi? Mitä teitte/mitä tapahtui, kun Teillä oli yhdessä mukavaa?

 

Merkityksiä luova dialogi:

Auttaa lastasi kiinnostumaan ympäristöstään ja ymmärtämään sitä.
Luo merkityksiä:

  • auta lastasi keskittymään ja kohdistamaan huomionsa
  • anna merkitys kokemuksille ja tunteille
  • laajenna ja rikastuta, syvennä ja selitä

Olen kiinnostunut, kun näytät minulle asioita.
On hauskaa tutkia yhdessä maailmaa.
Haluan saada selville, miten asiat ovat. 

 

Heittäydy leikkisäksi! Leikkikää, pelatkaa, lukekaa, tehkää jotain mukavaa yhdessä!

 

Säätelevä dialogi:

Lapsesi saa tukea ja ohjausta sosiaalisten ja muiden kykyjensä kehittämiseen.

Säätele ja aseta myönteisiä rajoja:

  • auta lastasi suunnittelemaan ja säätelemään itseään sekä oppimaan rajoja ja arvoja

Kun saan apua, niin osaan tehdä asioita. 
Opin Sinulta, miten toimitaan erilaisissa tilanteissa. 
On tärkeää, että selität, mitkä asiat ovat sallittuja ja mitkä eivät. 

Muista me-henki!

Ihania hetkiä Kannustavan vuorovaikutuksen äärellä Sinulle ja lapsellesi! Muista keskittyä lapsesi voimavaroihin, vahvuuksiin ja mahdollisuuksiin!
– Taru-Tuulia Marsalo –
Julkaistu ensimmäisen kerran vuonna 2019.