KiVaa hoitoa nimikkeellä tai ilman

KiVaa hoitoa

Kiintymysvanhemmuuden ja lempeän kasvatuksen suosion kasvaessa yhä useampi vanhempi haluaa varmistua, että myös päivähoidossa heidän lapsensa kohdataan samojen arvojen ja periaatteiden pohjalta kuin kotona. Samaan aikaan yhä useampi perhepäivähoitaja on alkanut noudattaa KiVa:n ja lempeän kasvatuksen periaatteita työssään. Halu käyttää lempeän kasvatuksen keinoja voi nousta esimerkiksi hoitajan omista myönteisistä kokemuksista: kasvatusfilosofiasta ja sen työkaluista on voinut olla hyötyä esimerkiksi omien lasten kanssa toimiessa, ja siksi niitä haluaa käyttää myös hoitolasten kanssa.

KiVa-henkiset perhepäivähoitajat ja sellaista etsivät vanhemmat ovat alkaneet järjestäytyä epävirallisesti. Facebookista löytyy esimerkiksi ryhmä
Löydä kiVa perhepäivähoito!, jossa voi etsiä sopivaa hoitajaa tai tarjota omia palveluitaan. Kyselyitä ja vinkkejä sopivasta hoitopaikasta tulee myös yhdistyksen omassa Facebook-ryhmässä säännöllisesti.

Me Kiintymysvanhemmuusperheet ry:ssä olemme erittäin iloisia, että monet hoito- ja kasvatusalan ammattilaiset arvostavat samoja asioita kuin me, ja haluavat toteuttaa lempeää kasvatusta osana työtään. Hoito- ja kasvatusfilosofialle on selkeästi myös kysyntää. Samalla haluamme kuitenkin muistuttaa, että KiVa-hoitajiksi itseään kutsuvat hoitajat eivät ole yhdistyksemme kouluttamia emmekä valvo heidän toimintaansa. Osa hoitajista on voinut toimia yhdistyksessämme aktiivisesti ja monet ovat aidosti perehtyneet kasvatusfilosofiaan, mutta kuka tahansa muukin henkilö voi kertoa olevansa KiVa-henkinen hoitaja.

Kiintymysvanhemmuus ei ole mikään oppi tai käsikirja, jossa voidaan asettaa selkeät, mitattavat kriteerit lapsen saamalle hoidolle ja kasvatukselle. Emme myöskään ”omista” kiintymysvanhemmuutta tai lempeää kasvatusta – kuka tahansa voi hyödyntää niiden ajatuksia ja työkaluja yksityiselämässään tai työssään. Tästä syystä meillä ei ole mahdollisuuksia varmistaa, että lapsen saama hoito ja kasvatus on sellaista, kuin jotkut hoitajat saattavat kertoa. Toisaalta perhepäivähoitaja voi olla hyvinkin KiVa-henkinen ilman, että käyttää nimikettä millään tavalla toimintaansa kuvaamaan. Hoitaja voi olla luonnostaan hyvin lempeä ja kärsivällinen kasvattaja ja hyödyntää työssään kiintymysvanhemmuuteen yleisesti liittyviä käytäntöjä, esimerkiksi kantaa lapsia kantovälineillä tai tarjota pienelle hoidettavalle sormiruokaa.

Vanhempien valitessa lapselleen kiintymysvanhemmuus-henkistä hoitopaikkaa tulee heidän itse varmistua siitä, että asiat ovat kuten hoitaja on luvannut. Käytännössä tämä on tietenkin melko vaikeaa, koska vanhempi ei voi olla läsnä valvomassa hoitajan toimintaa. Jonkin verran asiaa voi kuitenkin selvittää esimerkiksi keskustelemalla hoitajan kanssa.

Hoitajalta voi kysyä esimerkiksi seuraavia asioita:

  • käyttääkö hoitaja kantovälineitä tai voisiko hän käyttää sellaista, jos se todennäköisesti helpottaisi lapsen oloa esimerkiksi hoidon alkaessa
  • miten hoitaja suhtautuu siihen, että taaperoa tai isompaa lasta imetetään
  • miten hoitaja suhtautuu lapseen, joka ”kiukuttelee”
  • onko käytössä jäähyjä ja jos on, niin millaisia
  • millaisia muita seuraamuksia tai rangaistuksia on käytössä
  • mitä kiintymysvanhemmuus tai lempeä kasvatus hoitajalle merkitsee, miksi hän pitää niitä työssään tärkeinä
  • kuinka tutustuminen hoitopaikkaan järjestyy, voiko vanhempi olla mukana tarpeen vaatiessa vaikka useampana päivänä

Hoitopaikkaan kuin hoitopaikkaan on myös hyvä päästä seuraamaan, miten hoitajat kohtaavat lapset: mihin äänensävyyn heitä puhutellaan, kuinka heitä kosketetaan, millaisia sääntöjä ja rajoituksia ryhmässä on ja miten lapsia ohjataan noudattamaan niitä.

On tärkeää, että vanhempi voi luottaa siihen, että lapsi on hyvässä paikassa hoidossa. Lapsi aistii luottamuksen tai sen puutteen, mikä voi vaikuttaa hänen kykyynsä asettautua ryhmään ja luottaa hoitajaan. Luottamus vanhempien ja hoitajan välillä on myös tärkeä pohja yhteiselle kasvatustyölle. Yhteiset arvot kasvatustyössä ovat hyvä lähtökohta tälle tehtävälle.
Julkaistu ensimmäisen kerran vuonna 2017.