Mikä ero on rangaistuksella ja seuraamuksella

Mikä ero on rangaistuksella ja seuraamuksella?

Aikuinen antaa lapselle rangaistuksen epätoivotun käytöksen jälkeen. Rangaistus voi olla esim. etuuden menetys. Rangaistukset eivät ole useinkaan saajan näkökulmasta loogisia, eikä niiden avulla opita vaihtoehtoista käyttäytymistapaa. Seuraamus taas on luonnollinen jatkumo teolle, ja se noudattaa sitä, mitä aikuinen itsekin vastaavan teon jälkeen tekisi paikatakseen jälkensä tai hyvittääkseen tekonsa. Teoilla on aina seurauksia. Yleinen tilanne pienten …

Mikä ero on rangaistuksella ja seuraamuksella? Lue lisää »