Miten tukea vauvan kiintymyssuhteen kehittymistä?

Vanhemmat luovat usein tiedostamattaan kiintymyssuhteen vauvaan ihan arkipäivän rutiineissa. Tutkimusten mukaan on olemassa vauvan hoitotapoja, jotka vahvistavat turvallisen kiintymyssuhteen muodostumista. Ensisijaisesti kiintymyssuhdetta vahvistaa se, että vauvan viesteihin vastataan riittävän oikea aikaisesti. Katse siis vauvaan, mitä sinun vauvasi tarvitsee nyt ja minkälaisia viestejä vauva lähettää vanhemmilleen. 

Jo muutaman päivän ikäinen vauva hakee turvaa ja kontaktia vanhempaan. Parin kuukauden iässä vauva jo hymyilee ja nauraa vanhempien kanssa leikkiessään. Vauva viestii itkulla ja ilmeillä nälkää, väsymystä, kipua, vessahätää, kuumuutta tai kylmää. Vauva etsii vanhemmistaan turvaa, tyynnytystä, tarpeiden täyttämistä ja seurustelua. Jokaisen yksilöllisen vauvan viestejä voi oppia tulkitsemaan vain olemalla läsnä, seuraamalla vauvan tapoja pitkiä aikoja ja vastaamalla viesteihin välillä yrityksen ja erehdyksen kautta. Vanhemman tehtävä on asettua kuulemaan ja näkemään vauva juuri sellaisena kuin hän on ja vastata vauvan sekä fyysisiin että psyykkisiin tarpeisiin.

Tutkittuja keinoja vahvistaa turvallisen kiintymyssuhteen kehittymistä ovat esimerkiksi ihokontakti, läheisyys, imettäminen, vauvan viesteihin vastaaminen ja läsnäoleva vuorovaikutus. Kiintymysvanhemmuudella tarkoitetaan vauvojen ja lasten hoitofilosofiaa, jossa keskiössä on lapsen tarpeiden tunnistaminen ja niihin vastaaminen ihmiselle lajityypillisellä tavalla. Yhdistys tarjoaa tietoa ja vertaistukea vanhemmille siitä, miten näitä keinoja voi toteuttaa esimerkiksi vauvaa kantamalla, sormiruokailemalla, vauvan vessahätä viestinnällä, perhepedissä nukkumalla tai imettämällä pitkään.

Kiintymysvanhemmuudessa ei arvoteta tai selvitetä, minkälainen kiintymyssuhde vauvaan on syntynyt tai syntymässä vaan vertaistuen kautta vanhempi pääse tutkimaan omaa toimintaansa ja kehittymään vanhempana. Tällä tavalla muodostuva tietoinen vanhemmuus antaa mahdollisuuden valita, minkälainen lempeä vanhempi haluaa olla, eikä vanhemman tarvitse vain reagoida tilanteisiin selkärankareaktiolla tai toistaa oman lapsuutensa kasvatustapoja. 

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole tarjota perheille valmiita ratkaisuja, mutta tarpeellisena koetaan tiedon jakaminen vauvan- ja lapsenhoitotavoista, joilla voidaan tukea lapsen ja sitä kautta koko perheen hyvinvointia, ja joista perheet eivät välttämättä muuta kautta saisi tietoa. Kiintymysvanhemmuudessa on kyse ennen kaikkea perusasenteesta lasta kohtaan, ei vain ulospäin näkyvistä toimintatavoista. On myös täysin sallittua toteuttaa kiintymysvanhemmuutta lempeästi ja kokeilla vain niitä osa-alueita, jotka sopivat omaan perheeseen.