Uusia hallituslaisia, uusia suunnitelmia

Uusia hallituslaisia, uusia suunnitelmia

Kiintymysvanhemmuusperheet ry:n ”sydän” on sykkinyt käytännössä alusta alkaen Seinäjoella ja sen lähikunnissa. Toiminnan ensivuosina aktiivitoiminta on ollut kohtalaisen pienen ryhmän järjestämää. Jo pitkään hallituslaiset ovat kokeneet tarvetta laajentaa yhdistyksen toimintaa Etelä-Pohjanmaalta muuallekin Suomeen.

Viime vuosina kiintymysvanhemmuus -termi on ylittänyt useamman kerran mediakynnyksen, ja tietoisuus kiintymysvanhemmuudesta on kasvanut laajemmankin yleisön joukossa. Vaikka mediassa luotu kuva kiintymysvanhemmuudesta ei kaikkien kyseistä kasvatuslinjaa noudattavien mielestä olekaan aivan totuudenmukainen, on näkyvyydestä ollut myös hyötyä. Yhdistyksen Facebook -ryhmässä tapahtui muutama vuosi sitten suorastaan räjähdysmäinen jäsenmäärän kasvu. Tämä on mahdollistanut monille vanhemmille nopean vertaistuen saamisen lasten hoidon ja kasvatuksen pienissä ja suurissa kysymyksissä. Yhdistyksen varsinaisten jäsenten määrä ei ole kasvanut yhtä nopeasti, mutta kasvua tapahtuu koko ajan. Uusi kasvupyrähdys on tapahtunut tämän vuoden alussa.

Vuoden vaihteessa hallituksen jäsenistö uusiutui reilulla kädellä. Se koostuu nyt pääosin melko uusista jäsenistä. Hallituksen uusiutuessa on tapahtunut myös laajentumista muualle Suomeen: hallituslaiset ovat levittäytyneet pääkaupunkiseudulta Oulun korkeuksille saakka. Jäsenet tulevat hyvin erilaisista taustoista ja perhetilanteet vaihtelevat. Kiintymysvanhemmuus tarkoittaa jokaiselle jäsenelle hieman eri asioita. Kasvatuserot näkyvät myös arjessa – eihän ole yhtä oikeaa tapaa toteuttaa kiintymysvanhemmuutta. Kaikkia kuitenkin yhdistää halu luoda ja vaalia lapsentahtista, lempeää vuorovaikutussuhdetta lapsiin.

Uuden halllituksen ensimmäiset askeleet ovat olleet intoa täynnä. Katse on kohti tulevaisuutta. Jokaisella hallituslaisella on omia näkemyksiä ja toiveita yhdistyksen tulevaisuutta koskien. Hallituksen yksi tavoitteista on lisätä edelleen tietoisuutta ja keskustelua kiintymysvanhemmuudesta. Jatkossa tehostamme myös tiedotusta yhdistyksen toiminnasta. Tiedotuskanavina toimivat sähköposti, Facebook sekä yhdistyksen netti- ja blogisivut.

Toinen suuri tavoitteemme on lisätä paikallistason toimintaa. Esimerkiksi Oulussa on aloittamassa KiVa:n perhekahvila kesän kynnyksellä. Heinäkuussa järjestetään perheleiri, jonne odotamme innolla väkeä. Toivomme virkeää yhdistystä, joka toisi yhteen samanhenkisiä vanhempia jakamaan vanhemmuuden iloja ja suruja ja tukemaan toisiaan. Ja joskus yksinkertaisesti viihtymään yhdessä, pitämään hauskaa!

Hyvä, virkeä yhdistystoiminta ei lepää yksin hallituksen harteilla. Hallituksen tehtävänä on pyörittää viralliset paperit, mutta jokaisen jäsenen panos toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa on lämpimästi tervetullutta. Rohkaisenkin omasta puolestani jokaista KiVa ry:n jäsentä ottamaan osaa toimintaan niillä tavoilla, jotka itselle sopivat. Jos sopivaa toimintaa ei tällä hetkellä löydy omalta alueelta, sellaista kannattaa ideoida ja järjestää. Tukea toiminnan suunnitteluun kyllä saa! Haluan myös kannustaa jäsenyyttä miettiviä liittymään yhdistykseen. Jäsenenä tuet yhdistyksen tiedotusta ja vahvistat sen ääntä lastenhoitokulttuuriin liittyvässä keskustelussa. Jäsenmäärän kasvaessa myös toimintamahdollisuudet lisääntyvät, ja yhdistyksellä on enemmän tarjottavaa myös yksittäisille jäsenille. Mukaan siis jokainen kiintymysvanhemmuudesta kiinnostunut!– Saila Salo, hallituksen sihteeri ja jäsensihteeri Julkaistu ensimmäisen kerran vuonna 2015.