girl, mother, daughter-2480361.jpg

Miten turvallinen kiintymyssuhde rakentuu lapsen ja aikuisen välille?

Turvallisen kiintymyssuhteen hyötyjä ovat parempi itsetunto, keinot tunteiden käsittelyyn, parempi stressinsietokyky ja koulumenestys sekä läheisemmät suhteet vuorovaikutuksessa ystävien kanssa sekä tulevaisuuden tärkeissä suhteissa. Turvallinen kiintymyssuhde rakentuu lapsen ja aikuisen välille päivittäisessä vuorovaikutuksessa, jossa aikuinen huolehtii lapsen perustarpeista, lapsi saa nähdyksi tulemisen kokemuksia, häntä tyynnytellään ja hänen turvallisuudestaan huolehditaan. Siegel ja Bryson (2022) tiivistävät turvallisen kiintymyssuhteen …

Miten turvallinen kiintymyssuhde rakentuu lapsen ja aikuisen välille? Lue lisää »